Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 95 of 151

96 Institutt for økonomi og administrasjon / 2018 En flernivåanalyse på foretaks- og regionsnivå Drivers of green R&D invest- ments: A multilevel study at enterprise and regional level FoU-investeringer / Grønne FoU-investeringer Foretakets størrelse / Foretakets produktivitet Regional befolkningsstørrelse Kristine Bakervik Aspenes Fokuset i denne masteroppgaven er å identifisere drivere for grønne FoU-investeringer. Spesifikt undersøker jeg hvordan egenskaper ved foretaket, som produktivitet og størrelse, og regional lokalisering vil påvirke FoU-investeringer i en mer eller mindre grønn retning. Ved bruk av data fra den norske innovasjonsundersøkelsen fra 2010 har jeg foretatt flernivå regresjonsanalyser. Jeg fant at foretakets størrelse i antall ansatte og produktivitet har en positiv effekt på foretakets inves- teringer i grønn FoU. For regional befolkningsstørrelse hvor foretaket er lokalisert viste ikke resultatene fra analysene noen konsistente effekter. Analysene viste videre at foretakets størrelse i antall ansatte og produktivitet betyr mer for grønne FoU-investeringer enn for øvrige FoU-investeringer. Implikasjonene fra denne studien viser at store og produktive foretak har stor betydning når det gjelder forskningsbaserte grønne løsninger. Veileder: Jarle Aarstad Innovasjon og Ledelse Master

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018