Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 141 of 151

142 Institutt for økonomi og administrasjon / 2018 Tarjei Alvær Heggernes Digital Forretningsforståelse Tanum (2.utgave 2017) Torstein Nesheim / Inger Stensaker (red.) Fokus på fremtidens foretaksløsninger Fagbokforlaget (2017) Tim Torvatn / Tarjei Alvær Heggernes / Einar Belsom / Roger Sørheim / Monica Rolfsen Arbeidsbok og casesamling til Teknologiledelse for ingeniørstudenter Tanum (2017) John Roger Andersen / Eli Bjørhusdal / Jon Gunnar Nesse / Torbjørn Årethun (red.) Immateriell kapital Universitetsforlaget (2017) Institutt for økonomi og administrasjon – IØA Lærebokinstituttet Institutt for økonomi og administrasjon er eit av dei mest produktive lærebokinstitutta ved HVL. Mange fagpersonar har samla sin kunnskap og sine røynsler til nytte for studentane. Fleire av lære- bøkene er i bruk ved ulike lærestader i Norge.

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018