Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 47

6 Din Hørsel 03 2018 Hvis du googler Morten Buan, popper det opp mange bilder av ham i findress og det karakteristiske «ordførerkjedet» som leder av ordenen Odd Fellow. På denne tiden av året er det imidlertid en annen dress som er minst like stor stas; skinndressen. FIKK MC-LAPPEN AV KONA I fjor kjøpte Morten Buan motorsykkel, og det er konas skyld. Etter at MC- interesserte Synøve Buan ga «motorsykkellappen» i bursdagsgave til ektefellen, ble Buan såpass hektet at det ikke ble en Harley-Davidson på deling. I stedet har de kjøpt hver sin. – Når jeg kjører motorsykkel, er tankene helt frikoblet fra alt annet. Jeg liker å være min egen herre. På sykkel får du en spesiell frihetsfølelse og nærkontakt med naturen. Jeg er en voksen mann og er ingen racerkjører, men jeg har nok vært litt over fartsgrensa, ja, humrer 63-årige Buan. FRIVILLIGHET UNDER PRESS Om en drøy måned avvikles HLFs landsmøte på Sundvollen på Ringerike. Nytt sentralstyre skal velges, og nye politiske føringer skal stakes ut. – Behovet for en klar brukerstemme for hørselssaken blir bare større i årene fremover. Hørselshemmede er avhengig av å ha en profesjonell og oppegående organisasjon som HLF i ryggen. Nedsatt hørsel og skadelig støy er et økende folkehelseproblem, ikke bare i de eldste befolkningsgruppene. Utfordringen for HLF er å få flere unge og yrkesaktive inn i organisasjonen, mener Buan. Ordensmannen Forbundsleder Morten Buan har tungt for å si nei til nye utfordringer. Slik har han pådratt seg to motorsykler og et lass med styreverv. Nå er han klar for nye år i HLFs ledersete. Jeg liker å være min egen herre Han ser at samfunnsutviklingen har gitt den tradisjonelle frivilligheten trangere kår. Frivillighet tar tid, og tid har folk stadig mindre av. – Det er blitt vanskeligere å få folk til å ta faste verv i lokallag, særlig som sekretær og kasserer. Samtidig viser HLF-medlemmene et stort engasjement når vi har aksjoner. Mange vil heller bidra gjennom praktiske oppgaver enn å administrere lokallag. Denne store bidragslysten ser vi også blant de mange flinke hørselshjelperne og likepersonene i HLF, påpeker Buan. Han mener det er viktig å tenke alternative møteplasser og arbeidsformer i årene fremover, for eksempel i form av lokallagsmøter på nett i stedet for på seniorsentra. FRITT HØREAPPARAT I FARE? Når det gjelder viktige kampsaker frem mot 2021, er han rask til å nevne universell utforming, tilgjengelighet, tilrettelagt undervisning og fortsatt rett til gratis høreapparat via Folketrygden. Senest i fjor var det stor usikkerhet rundt det siste, men et flertall på Stortinget stemte ned et forslag om endring av hjelpemiddelordningen. Nye «farer» truer likevel i kulissene etter at private aktører har begynt å selge høreapparater over disk til selvkost. – Hva synes du om denne utviklingen, og hva skal HLF mene? – Det er naturlig at private vil inn på dette markedet. Kommersielle aktører Nyfrelst. I fjor skaffet Morten Buan seg motorsykkel, og innrømmer at han er hektet. - Mye bråk med Harley? Nei da, ikke mer lyd enn man bør tåle, mener Buan, som har en Harley-Davidson av typen Fat Boy. >> TEMA: HLF MOT 2020 Tekst og foto Bjørg Engdahl

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018