Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 44 of 47

Vi tilbyr rehabilitering for mennesker med tinnitus, meniere og CI Vi legger vekt på kunnskap, mestrings- strategier og erfaringsutveksling. Dee bidrar til forståelse av egen tilstand og hva man selv kan gjøre for å få en bedre livskvalitet. Telefon 32 22 65 00 e-post: [email protected] www.hlriskeby.no/rehabilitering/ Tekst og foto Tor Slette Johansen Størst satsing blir det ved Orkdal sjukehus hvor det i løpet av kort tid vil bli en ønh-lege og tre audiografer. Dette er et bidrag til å imøtekomme økende antall eldre og derved flere med hørselsstap som krever tiltak, og samtidig opprettholde driften ved sjukehuset, som er en integrert del av St. Olavs Hospital. – Vi vil bidra til å opprettholde driften ved å styrke blant annet tilbudet til hørselshemmede her. Vi planlegger å lyse ut stillingene før sommeren, og håper å være i gang med det nye tilbudet etter sommeren. På sikt er målet å doble kapasiteten i Orkdal, sier overlege Haakon Arnesen ved hørselssentralen på St. Olavs. FRA PRIVAT TIL OFFENTLIG St. Olavs har også inngått avtale med ønh-leger og audiografer både på Røros og Ørlandet. Begge steder har en ønh-lege i 25 prosent stilling og en audiograf i tilnærmet full stilling. Begge disse stedene har tidligere hatt private tilbud, som nå er omgjort til offentlig tilbud i regi av St. Olavs Hospital. De to trøndelagsfylkene, som ble slått sammen til Trøndelag fra nyttår, har siden 1980-tallet hatt flere frittstående audiografer. Audioplus har vært den store private aktøren med syv avdelingskontorer, men gikk tidligere i år konkurs. De ansatte audiografene her vil fortsette på egenhånd de stedene de har praktisert, de fleste tilknyttet en avtalespesialist. GRATIS HØREAPPARATER – Dette relativt store andelen private skyldes nok at audiografutdanningen har ligget i Trondheim, og at det har vært et flertall trøndere som har tatt denne utdanningen. De har helt klart fylt et behov, og vil fortsatt gjøre det, men reglene er nå en gang sånn at det er ønh-leger ved hørselssentraler og avtalespesialister som sammen med ansatte audiografer sikrer hørselshemmede gratis høreapparater finansiert over Folketrygden, sier Haakon Arnesen. Bedre tilbud. Overlege Haakon Arnesen ved St. Olav Hospitals hørselssentral i Trondheim er glad for at sykehuset kan tilby hørselshemmede et enda bedre tilbud i Trøndelag. St. Olavs utvider lokalt Hørselssentralen ved St. Olavs Hospital i Trondheim legger nå opp til et enda bedre offentlig tilbud med ønh- leger og audiografer i Orkdal, på Ørlandet og Røros.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018