Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 47

44 Din Hørsel 03 2018 DH Debattinnlegg sendes til: Epost: [email protected] Post:v HLF, Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo, merket "Debatt" Kronikk (etter avtale) Maks 3000 tegn (inkl. mellomrom) Øvrige innlegg. Maks 1000 tegn (inkl. mellomrom) Flere innlegg på www.hlf.no/debatt Alle innlegg skal signeres. Legg gjerne ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innlegg elektronisk. Innlegg returneres ikke. Debatt HÅP OM BEDRE TEKSTING? >> Torbjørn Valland I 2003 fikk jeg et hjerneslag som slo meg ut av arbeidslivet i en alder av 57 år. Det som har plaget meg mest etterpå er at NRK og TV2 ennå ikke har klart å få orden på teksting på nyhetene. Etter slaget mistet jeg oppfatningsevnen min og selv om jeg hører med høreapparat, så hjelper det ikke meg. Hadde nyheter for eksempel vært tekstet skikkelig så kunne jeg forstått hva de sier, men nå må jeg lese alt i avisene for å følge med på hva som skjer. Er det noe håp for meg om å få bedre tekst i fremtiden? TEKST-TV GODT HJELPEMIDDEL >> Anne Brit Narum I forrige utgave av Din Hørsel skriver en innsender at han ikke kan høre hva de sier på tv. Et godt råd er å bruke tekst-tv. Altfor mange hørselshemmede vet ikke om denne muligheten. De aller fleste tv- programmer er tekstet i dag. Informasjon om dette burde stå i hvert eneste nummer av bladet, inklusiv tekst-tv-numrene for hver av de vanligste kanalene. . Nrk 1- 777, Nrk 2 - 444 og så videre. Mitt liv hadde vært trist uten dette. Jeg har ekstremt dårlig ordopppfattelse, og tekst-tv er gull verd. VELDIG LANG VENTETID >> Bekymret mor Jeg sitter og leser siste utgave av Din Hørsel, med en gladnyhet om at Vestre Viken HF, Drammen har redusert sin ventetid med 35 uker siden nyttår. Dette hadde jo vært fantastisk hvis det virkelig var sånn. Jeg har en datter som skulle vært på en planlagt kontroll i januar. Da januar kom måtte jeg selv ringe for å høre om hun ikke skulle få innkalling. Da fikk hun time først i mai måned. Timen i januar var planlagt lenge, over ett år. Jeg kjenner derfor jeg blir skuffet på min datters vegne når jeg leser saken om redusert ventetid i dag. Jeg lurer på om det bare gjelder for nye henvisninger? Og at de barna som bruker høreapparat og alt er i systemet må finne seg i lange ventelister? Og at timen de skal ha blir fem måneder senere enn hva legen har satt opp som neste kontroll? Svar: Fristen vi oppgir til kontoret for fritt behandlervalg gjelder nyhenviste. Den videre oppfølging avhenger av hva behandler mener er medisinsk forsvarlig. Den foreslåtte tiden for kontroll er omtrentlig og vil kunne avvike noe fra oppgitt tid – særlig hvis det avtales kontrolltid langt fram i tid. Det skal ikke være behov for pasient eller pårørende å purre på tiden og det kan her se ut til at rutinene ved oppfølging av kontrolltiden ikke er fulgt opp slik vi pleier. Det er mulig å kunne gi pårørende informasjon om hvorfor det har tatt lengre tid enn planlagt i dette tilfellet, om de tar kontakt med oss. Hjelp. Tekst-tv kan være til god hjelp for hørselshemmede.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018