Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 47

42 Din Hørsel 03 2018 Hørselssentral 09_07 03_18 05_18 Endring siden mars 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 4 5 1 2 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 5 Molde Sjukehus 25 8 8 0 6 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 10 0 7 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 8 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 12 12 0 9 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 28 12 -16 10 Akershus Universitetssykehus 6 12 13 1 11 Kristiansund Sjukehus 6 14 14 0 12 Ålesund Sjukehus 20 16 16 0 13 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 16 0 14 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 16 16 0 15 Sykehuset Namsos 4 24 16 -8 16 UNN HF, Harstad sykehus 24 52 16 -36 17 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 18 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 19 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 Ikke oppdatert 20 Norlandssykehyset, Gravdal 24 24 0 21 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 22 Vestre Viken HF, Drammen 12 13 26 13 23 St. Olavs hospital 30 26 26 0 24 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 Ikke oppdatert 25 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 Ikke oppdatert 26 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 27 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 28 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 29 Førde Sentralsjukehus 40 32 32 0 30 Sykehuset i Vestfold 32 39 40 1 31 Helse Finnmark, Kirkenes 12 46 48 2 Gjennomsnitt 21,8 20,8 19,5 -1,3 Kilde: www.helsenorg.no per 24.04.2018 Maler hørselen. Billedkunstner Mariane Høstmark (nummer to fra høyre) veiledet kursdeltagerne i å tegne og male sine inntrykk og tanker om hørsel. Din Hørsel har siden september 2007 satt søkelys på ventetid for tilpasning av høreapparater, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 19,5 uker, en gledelig nedgang på 1,3 uker fra målingen i mars. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Denne gang er det UNN HF, Harstad sykehus, som lenge har innehatt «verstingplassen», som har gjort det største bykset i positiv retning med 36 færre uker ventetid. Også Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø kan vise til en pen fremgang med 16 uker kortere ventetid. Vestre Viken HF, Drammen som i forrige måling viste en nedgang på hele 35 uker, går nå 13 uker tilbake. «Verstingplassen» er nå overtatt av Helse Finnmark, Kirkenes med 48 uker ventetid. DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018