Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 47

32 Din Hørsel 03 2018 Tekst Tor Slette Johansen Foto Malini Breivega HLFU har gjennomført prosjektet gjennom tre samlinger det siste året. Den første samlingen ble holdt i Bergen for unge skoleelever mellom 13 og 18 år, dernest en samling for studenter i Trondheim, og prosjektet ble avsluttet nå i april med en samling for unge yrkesaktive. Bakgrunnen for prosjektet, som er støttet av Extrastiftelsen, er å sette psykisk og fysisk helse til hørselshemmede unge i fokus. HLFU har erfart at medlemmer opplever det som vanskelig å delta i sosiale sammenhenger, på skole og i arbeidslivet på grunn av sin hørselsutfordring. – Erfaringen fra dette prosjektet samsvarer med det HLFU i alle år har erfart, nemlig at svært mange av våre medlemmer dessverre opplever dette som vanskelig, sier HLFUs leder Glenn E. Storsletten. MESTRING OG KUNNSKAP Satsingen på hørselsutfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse tilpasset ulike grupper og livsfaser har vist seg å være svært vellykket. - Samlingene har vært et lavterskeltilbud med trygge rammer tilpasset de ulike gruppenes behov. HLFU har benyttet fagpersoner med god kompetanse innefor sine fagfelt, kombinert med frivillig innsats fra vår medlemsmasse. Nøkkelord har vært mestring, kunnskap og det å møte andre i samme situasjon. DEKKER ET BEHOV Tilbakemeldinger og evaluering viser at deltakerne er svært godt fornøyd med samlingene og innholdet. Alt fra informasjon, program og gjennomføring har fått høy score. – Både interessen for og oppslutningen om prosjektet viser et faktisk behov, og at dette er noe medlemmene ønsker at det skal satses videre på. Medlemmene ønsker seg dessuten flere tilsvarende samlinger fra HLFU rundt omkring i landet. EGENUTVIKLING I dette prosjektet har deltakerne fått mulighet til å utvikle seg selv gjennom foredrag, workshops og praktiske >> HLFU vil også i år fokusere på forebygging av hørselskader blant ungdom og befolkningen for øvrig gjennom utdeling av gratis ørepropper og informasjon på konserter og festivaler i "Festivalpatruljen" og på russetreff gjennom "Russ mot Sus". >> HLFU vil fortsette kampen mot mobbing og ha fokus på unge hørselshemmedes psykiske- og fysiske helse. >> HLFU vil arrangere seks store aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte gjennom året. DH FAKTA Ja, jeg er bra nok! HLFUs prosjekt «Jeg er bra nok!» for hørselshemmet un- gdom og unge voksne mel- lom 13 og 35 år, bekrefter mistanken om at unge sliter i sosiale sammenhenger, på skole og i arbeidslivet. I mål. Prosjektet «Jeg er bra nok» ble avsluttet i april med en samling for unge yrkesaktive på Lillestrøm.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018