Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 47

4 Din Hørsel 03 2018 DU HAR HØRT Bidrag sendes til [email protected] innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: [email protected] Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook HLF (Hørselshemmedes Landsforund) HLF-butikken MER PENGER TIL EXTRASTIFTELSEN ExtraStiftelsen mottar i år 302 millioner kroner fra Norsk Tipping. Dette er det andre året stiftelsen mottar midler fra det totale overskuddet, etter at Extra-spillet ble overdratt til Norsk Tipping 1. januar 2016. I 2017 mottok stiftelsen 277,5 millioner kroner, noe som var en solid oppgang fra tidligere år. Siden lovendringen har ExtraStiftelsen økt sine inntekter med 26 prosent, tilsvarende 62 millioner kroner. (DH) SOMMERSAMLING FOR UNGDOM HLF Briskeby kompetansesenter inviterer i år igjen elever med nedsatt hørsel i alderen 15-18 år til sommersamling 7.-9. august. Kommunikasjon foregår på talespråk. Målet er å gjøre elevene forberedt for videregående skole, bli bedre til å kommunisere i ulike utfordrende situasjoner, og få nye venner og møte andre med nedsatt hørsel. Det blir workshops om hørselstekniske hjelpemidler, og om situasjoner der kommunikasjon er vanskelig. Pluss mange ulike fritidsaktiviteter. (DH) PS! Du kan lese mer om Briskebykonferansen og Sommersamlingen på www.hlfbriskeby.no TOLKETJENESTEN MED DØGNVAKT Alle som har et akutt behov for tolk kan ringe akuttvakten i NAV når som helst på døgnet. Akuttvakten kan kontaktes i situasjoner der det er et akutt behov for tolketjenester, for eksempel ved ulykker, brann, kontakt med politiet eller legevakttjenesten. Vakttelefonen, som også tar i mot sms-meldinger, er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, samt i helger og helligdager. Du kan lese mer på www.nav.no. (DH) Vellykket. Sentrale personer under nok en gjennomfør Hørselens dag i Kristiansand var (fra høyre) Geir Lippestad, Bjørn Jonassen, leder HLF Vest-Agder, Lillian Eriksen Sætre, leder HLF Aust-Agder og Roar Råken, organisasjonssjef i HLF. SKRANKESLYNGER PÅ VÆRNES Tondheim Lufthavn, Værnes blir nå utstyrt med teleslynger i 20 av betjeningsskrankene (bildet). Det er selskapet Audiens som fikk oppdraget med å installere slyngene. (DH) BRUCE SPRINGSTEEN HØRSELSAMBASSADØR En av vår tids største rockemusikere, Bruce Springsteen, er den siste i en lang rekke store navn som er blitt ambassadør for Hear the World Foundation. Den Sveits-baserte veldedige organisasjonen arbeider på non profit-basis for hørselshemmede verden over, og er spesielt opptatt av å forebygge hørselsskader hos barn og unge. Dette bildet er tatt av rockekollega Bryan Adams, som har vært ambassadør for organisasjonen siden starten i 2006. (DH) HØRSELENS DAG I KRISTIANSAND HLFs fylkeslag i Aust- og Vest-Agder har igjen arrangert en vellykket Hørselens dag i Kristiansand. Tema i år var «Å være nærperson til en med nedsatt hørsel». Hovedforeleser var advokat og tidligere generalsekretær i HLF, Geir Lippestad, som holdt foredrag om «Sammen hører vi godt – far til en hørselshemmet datter» og «Skole og jobb – hørselshemmedes rettigheter». Andre forelesere var blant annet overlege Hege Saltnes og enhetsleder Beate Schie Berntsen ved Nasjonalt behandlingssenter for hørsel og psykisk helse. (DH) 99 FIKK CI PÅ RIKSHOSPITALET 55 voksne og 44 barn fikk i 2017 operert inn CI (cochlea implantat) ved Rikshospitalet for første gang. I tillegg fikk 21 voksne og 14 barn sitt andre CI. 18 av de 44 barna fikk CI på begge ører samtidig. Tre voksne og tre barn fikk også skiftet implantat. Rikshospitalets CI-team foretok 351 oppgraderinger i or. (DH) KONFERANSE: HØRSEL HELE LIVET Årets HLF Briskebykonferanse som arrangeres 25.-26. oktober i Oslo, handler om de eldste eldre som har nedsatt hørsel. Nedsatt hørsel kommer ofte med alderen, og uten god hjelp kan dette føre til isolasjon, depresjon og også utvikling av demens. Temaer som blir tatt opp er hvordan sikre eldre hørselshemmede bedre livskvalitet, medfører bedre hørsel økt livskvalitet også for demente, hjelper høreapparater alle, hva sier forskningen, og hva er god klinisk kommunikasjon i møte med eldre hørselshemmede? (DH)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018