Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 47

Din Hørsel 03 2018 27 For nærmere opplysninger ta gjerne kontakt med oss: telefon 75 72 13 00, [email protected] eller se www.nordtun.no MESTRINGSKURS 2018 - TINNITUS OG MB. MÉNIERE Vårt tilbud "Rehabilitering for hørselshemmede" vil i 2018 bestå av følgende kurs: Kursdatoer 2018: Uke 22 + 23 – fra 28/5 – 09/6. (Oppfølgingskurs) Uke 24 + 25 –fra 11/6 – 23/6. (Grunnkurs) Uke 36 + 37 – fra 03/9 - 15/9. (Grunnkurs) Uke 38 + 39 – fra 17/9 - 29/9. (Grunnkurs) Kursene tar opp 12 – 13 deltakere på hvert kurs. Målgruppen er personer med sterke plager. Søknader sendes fra fastlege eller spesialist via Regional Vurderingsenhet (RVE) ved Helse Nord. Henvisninger til kursene behandles fortløpende. Reisedekning i henhold til regelverket. Nordtun1/2_18.indd 1 30.04.2018 11.35 stort folkehelseproblem som hørselstap vies så lite oppmerksomhet av helsemyndigheter og politikere. Hegre viste da til helseminister Bent Høies eldrereform "Leve hele livet", der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp til å mestre livet. – Jeg har gått nøye gjennom de fem grunnlagsrapportene til denne utredningen og ordet hørsel er ikke nevnt én eneste gang, sa Hegre med klar adresse til statssekretær Anne Grete Erlandsen (H) fra Helse - og omsorgsdepartementet. UNGE OG ELDRE Her er andre sentrale tall i Helsepolitisk barometer 2018: >> Omlag 15 prosent av befolkningen forteller at de har et hørselstap som svekker evnen til å kommunisere. >> 53 prosent etterlyser opplæring i støyvett for å forebygge hørselsskader, også i barnehage og skole. >> I aldersgruppen under 30 år har én av tre problemer med å høre i sosiale sammenhenger. >> 94 prosent i gruppen over 75 år oppgir at de sliter med hørselen i sosiale sammenhenger. >> 79 prosent av befolkningen foretrekker å få reiseinformasjon via tekstskjermer i stedet for via høyttaler. Gemyttelig. Til tross for bekymring over at hørselsutfordringer ikke prioriteres av helsepolitikerne, var det en god tone i pausen mellom statssekretær Anne Grete Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet og generalsekretær Anders Hegre i HLF. Klar tale. Helsepolitisk barometer viser at over åtte av ti krever hørselstesting av alle over 60 år.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018