Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 47

26 Din Hørsel 03 2018 Ønsket om at myndighetene skal tilby hørselstester kommer frem i Helsepolitisk barometer 2018, og bør ses på som en krystallklar melding til politikerne. ET FOLKEKRAV – Når hele 84 prosent av nordmenn ønsker hørselstesting, er dette å regne som et folkekrav. Konsekvensene av å leve med uoppdaget hørselstap er store, både for den enkelte og rent samfunnsøkonomisk. – Å leve med hørselstap gjør at man ofte trekker seg unna sosialt, noe som øker risikoen for depresjon og demens. – Antallet hørselshemmede som faller ut av arbeidslivet utgjør store summer, Hørsels- test et FOLKE- KRAV 84 prosent av befolkningen ønsker tilbud om hørselstest for alle over 60 år. HLFs gen- eralsekretær Anders Hegre mener det vil være en billig forsikring mot de store helse- messige konsekvensene av ubehandlet hørselstap. Tekst og foto Bjørg Engdahl DETTE ER HELSEPOLITISK BAROMETER: >> Kantar TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig, representativ spørreundersøkelse blant nordmenn over 18 år. >> Undersøkelsen avdekker nordmenns holdninger i helsepolitiske spørsmål. >> Helsepolitisk barometer ble i år gjennomført for tredje gang, og 2072 personer har svart. >> HLF er én av i alt 12 organisasjoner og institusjoner som har levert innspill til kartleggingen. DH FAKTA og står i sterk kontrast til politikernes ønske om at vi alle skal stå lenger i arbeid. Hørselstesting vil være en billig investering for samfunnet. For vi må ikke glemme at innen to år vil én million nordmenn være hørselshemmet, sier Anders Hegre. HØRSEL BLIR GLEMT For første gang er HLF og temaet hørsel med i Helsepolitisk barometer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. I Hegres innlegg under presentasjonen av 2018-tallene i Filmens Hus i Oslo for en tid tilbake påpekte han det paradoksale i at et så

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018