Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 47

22 Din Hørsel 03 2018 Tekst og foto Tor Slette Johansen Den nye FoU-enheten (forskning og utvikling) ved kompetansesenteret bygger sin virksomhet på kunnskapsbasert praksis. Det er FoU- medarbeiderne Johanne Fossen, teamleder utadrettede tjenester og Tone Thiis, lærer ved Briskeby videregående skole, som skal lede prosjektet gjennom etableringsfasen. Innen utgangen av 2019 skal de legge frem en plan for det videre arbeidet. AKTIV PÅDRIVER HLF Briskeby FoU skal være en aktiv pådriver innen fag- og kompetanseutvikling på hørselsfeltet. Enheten skal dokumentere, kvalitetssikre og videreutvikle virksomheten ved Briskeby videregående skole og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). Modellen kunnskapsbasert praksis hviler på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og brukerkunnskap og -medvirkning. – Dette er en kjempeutfordring, og veldig spennende arbeid. Vårt mål er å komme med forslag om noen hovedfokusområder. Derfor må vi holde tunga rett i munnen og ikke gape over for mye i denne fasen. Vi må være konkrete, sier Fossen og Thiis. Begge understreker at de ikke er forskere, og heller ikke skal drive forskning i tradisjonell forstand. – Nå i etableringsfasen knytter vi kontakter med ulike personer og miljøer som vi håper vil bidra med innspill om hvordan vi kan gjøre ting riktig. Disse innspillene vil gjøre det lettere for oss å peile oss inn på en riktig retning. DOKUMENTASJON FoU-enhetens kanskje fremste oppgave vil bli å skaffe til veie dokumentasjon. – Vi må skaffe oss all den kunnskap vi kan om hørsel, og dokumentere hvordan hverdagen er for hørselshemmede. Vi må lage systemer som hele tiden viser effekten av hva vi gjør på ulike områder, måle den faglige utviklingen og dokumentere gjennomføringen av det vi gjør. – Ett eksempel er å undersøke livskvaliteten til elevene ved skolen her i Lier. På hvilket nivå var elevene da de startet her, og hvordan er livskvaliteten når de går ut. Hvordan utvikler livskvaliteten i årene etter skolen? Dette er spørsmål vi ønsker svar på for bedre å kunne gjøre veien for hørselshemmede unge lettere. – Et annet eksempel er å undersøke og dokumentere livskvaliteten de de som for eksempel deltar på våre Behold jobben-kurs. Blir kursdeltagerne stående lenger i jobb etter kurset. Øker livskvaliteten deres? – Dette er uhyre viktige å dokumentere. Vi kan mene og synse hva vi vil, men faktabasert kunnskap er og blir helt avgjørende, sier Fossen og Thiis. ATTRAKTIVE FOR FORSKNING Innsamlingen av dokumentasjon vil i hovedsak skje fra tilgjengelig forskning og brukernes og Briskeby-ansattes egne erfaringer. Men hva skal så denne dokumentasjonen brukes til? – Den kan brukes på mange måter. Vår egen kompetanse og våre brukeres erfaring gjør HLF Briskeby kompetansesenter til et mekka for å studere hørselsrelaterte utfordringer. Vi har i mange år hatt tilbud til både unge, voksne og eldre hørselshemmede, fra alle Et MEKKA for hørselskunnskap HLF Briskeby kompetansesenter startet i august i or et arbeid som skal gi hørselshemmede et enda bedre tjenestetilbud, basert på brukernes behov, på eksisterende og kommende forskning og på ansattes erfaringer gjennom mange år. All innsamling av dokumentasjon og forskning gjør oss i bedre stand til å måle livskvaliteten hos hørselshemmede i alle aldre. TEMA: HLF MOT 2020

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018