Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 47

18 Din Hørsel 03 2018 – Se her, jeg har like god hørsel som en 25-åring! Randi Antonsen (52) viser stolt frem beviset etter at en audiograf på feltstasjonen i Verdal har sjekket hørselen ved hjelp av audiometer. Før den åtte minutter lange testen har hun besvart et skjema med en rekke spørsmål om støybelastning, musikklytting, øreinfeksjoner, helsetilstand og eventuelle ulykker. Slik bidrar Antonsen sammen med tusenvis av andre sambygdinger til at forskere og samfunnsplanleggere får oppdatert fakta om nordmenns hørsel. UNNGÅR STØY Antonsen forteller at hun alltid har vært vár for støy. Hun blir irritabel og sliten av trafikkstøy, høy lyd på tv og skravling i store rom med dårlig akustikk. Innendørskonserter er noe hun bevisst unngår. – Jeg har heldigvis vært lite utsatt for støy i arbeidslivet, og det er sjelden jeg må roe elevene på grunn av lydnivået. Som ung sommerjobbet jeg på fiskebruk med en del maskinstøy, og vi brukte ikke hørselvern. Men hørselen min er helt fin og det er godt å vite, sier den fornøyde HUNT-deltakeren, som til ENDELIG SJEKKES Takket være hardt påtrykk fra HLF får Norge endelig oppdaterte tall på norsk hørsel. Som en del av HUNT 4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) blir hørselen til 30.000 velvillige trøndere nå kartlagt. Tekst og foto Bjørg Engdahl Imponert æresgjest. Dr. Shelly Chad er sjef for hørselsfeltet i Verdens Helseorganisasjon og var imponert da hun fikk se hvordan den norske hørselsforskningen foregår i praksis under HUNT4-studien. Her viser audiograf Craig Furunes hvilke data som samles inn om deltakerne. Foto: Bo Mathisen norsk hørsel TEMA: HLF MOT 2020

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018