Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 47

12 Din Hørsel 03 2018 I 2020 passerer vi én million hørselshemmede i Norge. Det å følge opp hørselshemmede i alle fasene av livet er en nøkkel til god folkehelse: Barn som får god lyd, blir trygge og kompetente både språklig og sosialt. Ungdom skaffer seg utdanning og arbeid. Voksne beholder og utvikler seg i jobben. Eldre sikres god livskvalitet og kan bo trygt og lenger i eget hjem. Hørselshemmede som ikke oppdages og følges opp, risikerer dårlig fysisk og psykisk helse, i tillegg til sosialt og økonomisk utenforskap. Manglende tilrettelegging og universell utforming diskriminerer hørselshemmede, og samfunnet mister mennesker som kunne ha bidratt til fellesskapet. Det er derfor god samfunnsøkonomi og folkehelse i målrettet forebygging, behandling og rehabilitering. HLF avholder sitt landsmøte på Sundvolden på Ringerike helgen 22.-24. juni. Her skal arbeidet for de neste tre-fire årene meisles ut, og til grunn ligger sentralstyrets forslag til handlingsprogram for neste landsmøteperiode. Din Hørsel bringer her hovedtrekkene i forslaget som blir lagt frem for delegatene. Å høre til – HELE LIVET

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018