Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 35

Hjem og Skole 1/2018 35 Neste nummer av Hjem og Skole kommer rett etter skolestart i august. Tips oss om stoff! Vi vil gjerne høre fra foreldre og lærere om hva som skjer ved akkurat din skole! Del gjerne gode eksempler som andre kan ha glede av å høre om. Har din skole jobbet spesielt med å for- bedre elevmiljøet, fornye forel- dremøtet, arrangert temamøter eller fått til et godt skole–hjem-samarbeid? Eller kan- skje du har noe annet på hjertet? Skriv på «veggen» vår på Face- book (søk opp Hjem og Skole). Du kan også sende en e-post til [email protected] Tegning: Herman Takk, Kerstin! Vår dyktige og engasjerte designer Kerstin Fors har utformet Hjem og Skole med stø hånd i 18 år! Med denne utgaven takker hun for seg og går inn i pensjonistenes rekker. Vi vil takke Kerstin for alle de fine utgavene av Hjem og Skole hun har laget. Hun har vært særdeles kreativ i arbeidet med å lage et godt blad – ofte med bruk av sine humoristiske, varme og poengterte illustrasjoner om barnas liv i skolen. Tusen takk for samarbeidet! Kristin Green Nicolaysen, redaktør

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018