Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 35

34 1/2018 Hjem og Skole DIGITAL UTGAVE AV HJEM OG SKOLE! Nå kan du lese Hjem og Skole digitalt på ditt nettbrett eller PC. Dersom du allerede er abonnent, betaler du for tjenesten gjennom abonnementet ditt. Ønsker du digital tilgang? Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00. Kjenner du til nettstedet vilbli.no? Dersom du har en elev på 10. trinn har du kanskje hørt om vilbli.no. Alt om videregå- ende opplæring finner du på dette nettstedet. Målgruppene for vilbli.no er ung- dom og voksne som skal søke videregående opplæring, samt rådgivere og foreldre. vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaks- regler og søknadsprosedyrer. Det er både generell informasjon og informasjon fra det enkelte fylket. Det finnes informa- sjon på til sammen 24 språk. Nettstedet er i sin helhet tilgjengelig på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Søknadsfristen for opptak til videre- gående opplæring for skoleåret 2018–2019 var 1. mars 2018. Kanskje ønsker eleven å se nærmere på fagtilbu- dene i sitt fylke, eller sette seg inn i hva som venter fra neste skoleår? Fakta Fylkeskommunene har etablert en informa- sjonstjeneste for søkere til videregående opplæring – vilbli.no. Her finner søkerne oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018