Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 35

Hjem og Skole 1/2018 31 DRONNING SONJAS SKOLEPRIS 2018 Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne prisen for inkludering og likeverd i 2005. Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. I kriteriene for prisen blir det særlig understreket at vinneren av Dron- ning Sonjas skolepris er en grunnskole eller videregående skole som • arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø • praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø som er preget av medvirkning, trygghet og fellesskap • kjennetegnes ved at det er positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, elevene imellom, og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem Fylkesmannen skal nominere kandi- dater som oppfyller prisens kriterier på en god måte. Skolene trenger ikke være «perfekte» for å bli nominert. Prisen deles ut av Hennes Majestet Dronning Sonja på den pris- vinnende skolen 3. desember 2018. Ta kontakt med skoler eller skoleei- ere dere mener gjør et godt arbeid innenfor priskriteriene, og oppfordre dem til å lansere seg som kandidater. Fylkesmennene har frist for å sende inn årets kandidater til Utdannings- direktoratet 4. september 2018. Kilde: Utdanningsdirektoratet Verdt å vite om mobbing Kanskje trenger dere tips om temaet til foreldremøtet? Læringsmiljøsenteret i Stavanger har samlet mye stoff om mobbing på sine nettsider laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/ Foto: Jørgen Gomnæs Det kongelige hoff. Her kan du lese om • hvordan avdekke mobbing • konsekvenser av mobbing • innsatsteam mot mobbing • hvordan forebygge mobbing • hvordan stoppe mobbing • siste nytt om mobbing • filmer, bøker og verktøy om mobbing

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018