Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 35

Hjem og Skole 1/2018 29 – Sang er en form for tale. I hver eneste kultur finner vi vuggesanger og barnesanger som bærer «signa- tur» melodier og ordformer på mors- målet, og dette forbereder barnets øre, stemme og hjerne for nettopp språk, sier Una Hagen, musikkfaglæ- rer i skole, sang og pianopedagog. Tradisjonelle sanger hjelper barn til å tenke i ord, og det er en av grun- nene til at det er så viktig å synge med barna. – Se på hvordan barn over hele ver- den leker. Sang og sangleker er en stor del av denne leken. Barn elsker rim og sang, så det er ikke tilfeldig. Den er en del av barnas verden, der fantasien lever, forteller Hagen. Gir læring I dag er det mye vektlegging av lesing, skriving og regning i skolen, og alle fordelene ved sang blir lett glemt. Blir sangen glemt i skolen? Lyd, bevegelse og rytme. Alt dette har mennesket som grunnlag, kroppens sanseapparat, før det møter verden. TEKST: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist «I den nye overordnede læreplanen for skolen er ordet sang tatt bort, og med det er en 200 år lang tradi - sjon fjernet. Sang har i alle tider, og i alle kulturer, blitt brukt som kommunikasjon mellom mennesker. Sang gir trygghet, fellesskap, nærhet og læring. Likevel forteller både elever og lærere at sangen i dag har liten plass i klasserommene.» Foto: shutterstock photo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018