Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 35

Hjem og Skole 1/2018 23 – Det er selvsagt viktig for barna å forstå hva de ikke skal gjøre og hva som kan oppleves som mobbing, så det må vi snakke om, sier Line Jonsborg, familieterapeut ved Nydalen Helsehus i Oslo. For barn er det ikke så lett å forstå hva de kan gjøre for å bidra til at andre barn skal få det bedre. Derfor er det så nyttig å være konkrete og gi dem ideer til hvordan de kan handle, og forståelse for hvordan det kan gjøre hverdagen bedre for både dem selv og andre. Slik kan vi som voksne bidra til at de får en god sosial kompe- tanse. – Om barna i klassen jobber sammen på en god måte med å lære hvordan de virker på hverandre, bidrar det til å skape trygghet i gruppen. Når vi mennesker kjenner oss trygge med dem som er rundt oss, kan vi være akkurat som vi er, sier Jons- borg. – Vi trenger ikke å tøffe oss eller late som vi er en annen. Barn som kjenner seg trygge, får ikke behov for å mobbe. Slik utvikler barna sammen et godt miljø i klassen, påpeker hun. Gir gode relasjoner Barn som får være med på en slik prosess sammen med andre barn, lærer mye om seg selv og hvor- dan de fungerer med andre. De lærer å justere atferden sin etter hvordan andre opplever dem. – Slik får de gode relasjoner til de andre barna. I tillegg blir de tryggere og mer kjent med seg selv, og det gir god selvfølelse, sier Jonsborg. Hvis barna på denne måten lærer at vi alle er forskjellige og får evnen til å forholde seg til hverandre på tross av ulikhetene, lærer de ifølge familieterapeuten noe av det aller viktigste for å få det godt i livet. – Når vi mennesker kan det, får vi det så mye bedre både i de næreste relasjonene i familien, med venner, med klassekamerater og etter hvert med kolleger og med fremtidige kjærester. Vær en rollemodell Barna observerer det vi voksne gjør og kopierer det. For å lære dem sosial kompetanse må vi først og fremst være gode rollemodeller. – Hvis vi ikke behandler barna med respekt, lytter skikkelig og tar dem på alvor, vil de ikke lære å gjøre det mot andre. Det er også viktig hvordan vi snakker om og oppfører oss mot men- neskene rundt oss. Snakker vi stygt om andre, vil barna lære å gjøre det samme, påpeker Jonsborg, og sier at vi i tillegg kan snakke med barna om hva de opplever i samvær med andre barn. For å utvikle empati, må de først lære å kjenne etter og bli klar over hvordan de selv reagerer på andre. Ellers har de liten mulighet til å ta inn andres opplevelser. – Spør barna om hvordan de selv opplever leken i friminuttene, om de andre barna er snille med dem, hva de liker eller ikke liker at de andre barna gjør mot dem, hvordan det kjennes når noen er snille med dem og hvordan det føles om man ikke får være med i leken, sier Jonsborg. Slik lærer vi barna å kjenne etter hvordan de føler det inni seg selv, og å reflektere rundt hvilke typer situasjoner og atferd som gir de ulike følel- sene. Barn som lærer å kjenne seg selv på denne måten, vil automatisk bli mer empatiske. Familieterapeuten forteller at vi dernest kan snakke helt konkret om ideer til hva de kan gjøre for å glede andre. – Da vil de helt sikkert kunne bidra med gode ideer selv når de vet bedre hva de liker og ikke liker i samvær med andre barn. I tillegg vil de på et dypere plan kunne forstå poenget med å glede andre. Motivasjonen for å glede andre vil rett og slett bli sterkere. Lær barnet å glede andre Å spre glede skaper gode relasjoner blant både barn og voksne! Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018