Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 1/2018 Hjem og Skole Det snakkes stadig om barn som sliter faglig, men hva med de som allerede kan veldig mye? Hva kan lærere og skolen gjøre for å stimulere barn med spesielle evner slik at de ikke mister motivasjon og lyst til å gå på skolen? Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: Casper Kongstein – Denne gruppen elever utgjør mellom to og fem prosent av elevpopulasjonen, sier Mirjam Harkestad Olsen. Hun er professor ved UiT Norges arktiske universitet, med ansvar for masterstu- diet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Olsen ønsker at vi slutter å omtale disse barna som begavede eller evnerike, men heller snakker om barn med et ekstraordinært læringspotensial. – Barn med stort potensial ligger foran det som ellers forven- tes i den alderen, for eksempel med tall, men det betyr ikke nødvendigvis at barna er tidlig ute på andre områder, sier Olsen, og forteller om barn som spiller piano i toårsalderen og ettåringer som legger puslespill med femti brikker. – Ofte er disse barna nysgjerrige, stiller tidlig spørsmål og reflekterer mer enn det som forventes med tanke på alderen deres, sier professoren. BARN MED EKSTRAORDINÆRT LÆRINGSPOTENSIAL: TILRETTELEGGING ER AVGJØRENDE

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018