Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 35

Hjem og Skole 1/2018 13 KRISTINS SPALTE KRISTIN OUDMAYER: Forfatter av bøkene Fordi jeg fortjener det? Du er viktigere enn du tror og Mobbeboka. Jobber til daglig som fagan- svarlig for Du kan være Den ene i UNICEF Norge. Er en aktiv samfunnsdebattant, blogger og holder foredrag om mobbing. Vi har alle møtt dem. Den ufordragelige guttungen som bråker, banner og ødelegger. Han som foreldre kvier seg for at egne barn skal være sammen med. Vi har også sett den unnvikende jenta med nedslått blikk som bærer med seg et usynlig, men likevel så tydelig skilt med påskriften: «Ikke bry deg». Vi husker dem fra vår egen barndom, og vi ser dem også i dag; barna som strever med å være en del av helheten på en trygg og levende måte. Barna som avviser oss, og barna som ingen orker å like. Barn er ikke vanskelig, barn har det vanskelig Når barn lever med uro, utrygghet, svik eller overgrep, bruker barnet kreftene sine på tilpasning og mestring av livet, fremfor å blomstre og utforske livet. Både det som skjer hjemme, på skolen og det som skjer i barnet selv skal hånd- teres. Det er vanskelig å gjøre alene. Derfor er det synd når det er nettopp det som blir resultatet av alt som er vanskelig: Barnet blir alene og utenfor, fordi voksne ikke tar seg bryet med å se hva som ligger bak det barnet sier og gjør. Dessverre er det slik at mange voksne er raske til å finne «gode» grunner til hvorfor det ikke kan være med i fellesskapet. Ikke sjelden kan man høre voksne si: «Ikke rart ingen vil leke med ham, han er jo så urolig og ødelegger for alle de andre», eller «hun er skikkelig uoppdragen – hun verken hilser eller takker». Og det er nettopp der det starter. Nesten alt du tror du ser, handler om noe du ikke ser, og som kanskje ingen andre vet noe om. Bakenfor bråket eller det stille, avvisende ytre, finnes det et menneske av kjøtt og blod. Langt der inne er det et barn som mer enn noe annet ønsker å være en del av fellesskapet. Et barn som vil bli likt. Et barn som ønsker å være som de andre og med de andre, men som ikke har de beste forutsetningene for å klare det. Én som bryr seg kan være nok Du som er voksen, og som ser og møter barn i dine omgivelser som strever med å passe inn, skal ikke være redd for å stoppe opp, stille noen gode spørsmål og på den måten vise at du ser dem. Av de hundrevis av barna og ungdommene jeg møter og snakker med, forteller mange om en oppvekst preget av mobbing, omsorgssvikt, vold og andre overgrep. Felles for nesten alle, er at de forteller at det var mange som visste hva som foregikk og som reagerte på atferden deres, men at ingen gjorde noe med det. Dessverre er det få som opplever å møte voksne som stiller direkte spørsmål som kan hjelpe dem til å fortelle. Men for dem som opplevde at en voksen stilte noen gode spørsmål og gav av sin tid, er svaret nesten alltid det samme: Det gav meg håp om at livet kunne bli bedre, og gjorde at jeg følte meg sett. «Jeg klarer det ikke alene» Vi glemmer ofte at ingen blir «umulige bøller» helt av seg selv. Det må noen vanskelige livshendelser til for å bli en som folk avviser og ikke holder ut. Og slik er det for de fleste av oss. Dersom vi har opplevd mange nok skuffelser og avvis- ninger av viktige personer i livet vårt, gjør vi heller jobben selv. Vi avviser, fordi det tross alt oppleves bedre enn selv å bli avvist. Andre reagerer med frustrasjon og sinne fordi ønsket om å bli inkludert er så uendelig sterkt, og fordi ingen tar seg bryet med å se hvor morsomt, spennende og kjærlig barnet bak den ut- fordrende og uforståelige atferden er. Som en jente sa til meg en gang: «Det er bare jeg som kan klare det, men jeg klarer det ikke alene.» Alle barn trenger å bli sett. På vegne av alle de fortvilede barna og ungdommene jeg møter, ønsker jeg meg rause voksne som tør å se bakenfor, og som gir litt av sin tid for å skape trygge, gode løsninger slik at alle barn kan føle seg inkludert i fellesskapet. RAUSHET TIL Å SE BAKENFOR

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018