Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 35

Hjem og Skole 3/2017 9 tretti elever får rollen som meglere det siste året de går på barneskolen. – Det er læreren som velger hvilke elever de mener er mest egnet. Som regel er det veldig populært, enkelte har gledet seg i flere år, sier Camilla Bergaust. Hun er sosiallærer og an- svarlig for elevmeglerne ved Ekeberg skole. Oppgaven til elevmeglerne er å hjelpe elever med å løse opp i små og mellomstore konflikter i friminuttene. – Når de er valgt, går elevmeglerne rundt i hver klasse og presenterer seg slik at alle på skolen skal vite hvem de er, sier Bergaust. Elevmeg- lerne har også på gule vester for å være synlige i skolegården. På den måten kan barna be dem om hjelp Charlotte, 12 år, tidligere elevmegler «Jeg ville hjelpe andre» – Jeg ble elevmegler fordi jeg hadde lyst til å hjelpe de som gruer seg til å gå på skolen fordi de ikke har det noe hyggelig, sier Charlotte. Hun var elevmegler på Ekeberg skole i fjor, og opplevde selv at megler gruppen hun var i løste opp i flere krangler. – Vi gikk to og tre sammen i friminuttene og så om det var noen som krangla. Hvis noen var sure på hverandre, sa stygge ting til hverandre eller holdt folk utenfor, så presenterte vi oss, forklarte hva megling var og spurte hva som hadde skjedd. Vi lot begge parter få si sin mening om saken, og lot alltid den som var sintest snakke først, så han eller hun ikke skulle miste tålmodigheten. Ikke mobbesaker – Mobbing var ikke vårt område, da skulle vi si fra til en voksen, og vi skulle heller ikke megle mellom de på samme trinn som oss eller søs- ken. Men småkonflikter skulle vi prøve å ordne opp i, sier Charlotte, og legger til at hun tror de hun hjalp ble glade for å få hjelp. – Jeg tror elevmeglere bidrar til et bedre skolemiljø fordi de fikser opp i krangler, slik at alle har det bra, sier Charlotte. Hun tror det er viktig med elevmeglere på store skoler, fordi det kan være utfordrende for lærerne å ha oversikt over alle i friminuttene. – Det er vanskelig for lærerne å se alle de nesten 750 elevene som var på skolen min. Da er det greit at de eldste kan hjelpe til. Nyttig erfaring – Hvis det er mye støy eller krangling i klassen nå, så prøver jeg å bruke noe av det jeg lærte som elevmegler. Krangler kommer ofte fra misfor- ståelser, så derfor er det lurt å høre med begge parter først. Lars, 9 år, trivselsmegler «Jeg håper færre går rundt alene» – Forrige gang hadde vi stikkball, og i morgen skal jeg arrangere obo-trik- sing som er en lek der man har noen rundinger med små trampoliner, og så skal man trikse til hverandre. Det er bare å spørre de som går forbi om de vil være med, og som oftest kommer mange bort av seg selv. Vi gjør det jo for at de som kjeder seg, eller ikke har noen å leke med kan bli med. Lars er en av mange trivselsledere på Ekeberg skole, og meldte seg fordi han synes det hørtes morsomt ut. – Jeg har også en lillesøster i første klasse som kanskje er litt usikker, så da kan jeg hjelpe henne med å finne på noe friminuttene. – Vi har vært på kurs og lært alle lekene. Vi må kunne dem fordi det er jo vi som leder aktiviteten, og viser hva de andre skal gjøre. Det er masse forskjellige leke, alt fra fotball og stafetter til bottleflip-konkurranse og Kin-ball. Og så har vi møter med de andre trivselslederne innimellom, der vi prater om hvordan det går. Det er rett og slett veldig gøy! direkte hvis det oppstår en konflikt, og elevmeglerne kan selv også gripe inn hvis de observerer en ugrei situa- sjon. – De er til stor hjelp for lærerne som har inspeksjon og de gjør at elevene føler seg enda tryggere på at det er mange som følger med i friminuttene. De yngre barna synes nok også at det er veldig spennende når sjuendeklassingene hjelper dem med å løse opp i konflikter. Det er en veldig fin mulighet til å bli trygge på hverandre på tvers av alder og klasse- trinn, sier sosiallæreren. Meglerkontrakt Alle elevmeglere går gjennom en grundig opplæring, der de får råd og tips om både konflikthåndtering og megling. Skolen har også klare gren- ser for når konfliktene er så store at voksne må involveres. – Elevmeglerne gjør en kjempe- viktig jobb, som også kan være litt utfordrende. Ved små og mellom- store konflikter mellom elever kan elevmeglerne foreslå at de involverte lager en avtalekontrakt. Kanskje har for eksempel noen elever kranglet om reglene i et ballspill, eller blitt uenige om en lek. Elevene skriver da ned punkter om hvordan konflikten kan løses, og til slutt skriver de under på avtalen slik at det skal oppleves som litt formelt, sier Camilla Bergaust, og legger til at elevmeglerne alltid er upartiske og har taushetsplikt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017