Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 35

8 3/2017 Hjem og Skole E keberg skole, som er blant landets største barneskoler, in- volverer elevene slik at de selv kan klare å løse opp i små konflikter og forhindre at elever faller utenfor det sosiale miljøet. – I hvert storefriminutt setter trivselslederne i gang leker og passer på at alle som vil får være med, sier Birthe Jonasdal. Hun er ressurslærer og har ansvaret for trivselslederne ved Ekeberg skole. Målet med trivselslederprogram- met er å legge til rette for nye venn- skap, få økt aktivitet i friminuttene og forebygge mobbing og konflikter. Arrangerer aktiviteter Trivselslederne er elever fra fjerde til sjette trinn som har blitt valgt av klassen sin, i samråd med læreren. Elevene får delta på et leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsleder- programmet, der de får opplæring i nye leker, tips til hvordan de skal lede aktivitetene og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. – Trivselslederne leder leker i hvert storefri. De er også med på aktivite- tene selv, og passer på at alle følger reglene og er greie med hverandre. Det er 6–8 aktiviteter i storefri hver dag, fra mandag til torsdag, sier Jonasdal, og forteller at enkelte akti- viteter er veldig populære. – Noen ganger kan det være opp mot 40 barn som leker på én stasjon. Andre leker slår ikke an i det hele tatt, og da bytter vi ut leken med en annen aktivitet uken etter. Inkluderende – Mitt inntrykk er at trivselslekene er et veldig fint tilbud til de som kanskje ikke er så flinke til å komme i gang med aktiviteter selv. Lekene er ofte veldig morsomme å være med på, og trivselslederne spør alltid barn som er alene eller som står og ser på, om de vil være med. Trivselslederne er flinke til å ta ansvar for at alle skal ha det bra, sier ressurslæreren. Rollen som trivselsleder er som regel veldig populær, og mange set- ter pris på å få lov til å ta ansvar og være litt «sjef». – Veldig mange ivrer etter å bli valgt, og vi velger nye ledere to gan- ger i året. Men akkurat hos de eldste barna varierer interessen litt. Derfor har vi valgt at syvende trinn ikke er trivselsledere, men heller stiller med elevmeglere, sier Birthe Jonasdal. Forebygger og løser konflikter I tillegg til trivselsledere har Ekeberg skole også valgt å ha egne elevme- glere. Det er syvende trinn som har ansvaret for ordningen, og cirka Mer trivsel når elevene får bidra! Ved Ekeberg skole kan elevene bli elevmeglere og trivselsledere, og på den måten bidra til økt trivsel og konflikthånd- tering i friminuttene. Tekst og foto: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017