Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 35

6 3/2017 Hjem og Skole – JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA S m å- s t o f f Ingen utenfor – aktiviteter for klassen Redd barna arbeider for at barna skal få en trygg og god skolegang over hele verden – også i Norge. Å lytte til elevene gir bedre og klokere beslutninger i skolen. Elever har rett til å si sin mening om hvordan de opplever undervisningen og miljøet på skolen. Deres rett til medvirkning slåes fast i opplæringsloven, Kunnskapsløftet og i Prinsipper for opplæringen. Reell elevmedvirkning krever at du som voksen legger til rette for at elever trygt kan fortelle om hvordan de har det, og at elevenes synspunkter tas hensyn til når du tar avgjørelser som angår dem. Aktivitetene i Ingen utenfor legger til rette for at elevene skal kunne uttale seg om: • undervisningen • hvordan de lærer • miljøet i klassen • mobbing og ekskludering • regler og tiltak som igangsettes på skolen Siden oppstarten i 2004 har over 60 skoler, og flere hundre lærere, arbeidet med aktivitetene i Ingen utenfor. La deg inspirere og virke- liggjør barn og unges rett til medvirkning i skolen! Kilde: reddbarna.no Bestilling av brosjyrer til foreldremøter Ønsker din klasse eller gratis brosjyrer om bladet hjem og Skole til foreldre- møtet? Bestill på vår nettside https://www. pedlex.no/artikkel/br/gratis-brosjyrer- om-hjem-og-skole/ For å lese om abonnementet og/eller bestille abonnement se hjemogskole.no (pris per abonnement er kr 198,00). Kjære mamma og pappa «Et skilsmissebarn er et normalt menneske med to hjem», sier Marte 15 år. I heftet «Kjære mamma og pappa» forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem. Mange barn og unge i Norge opplever foreldre- nes samlivsbrudd. Erfaringer fra barn og unge foreller oss at skilsmisse er en stor påkjenning. I dette heftet vil du få vite hva barn og unge sier at er de største utfor- dringene, og hva som kan gjøre situasjonen bedre. Kan lastes ned som PDF eller bestilles på nettsiden (pris kr 20) til Voksne for barn vfb.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017