Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 35

Hjem og Skole 3/2017 33 Stine Reiersen Kase påpeker at barn ofte ikke evner å se konsekven- sene av alt de ønsker å være med på. Derfor må foreldrene ha det over- ordnede blikket på hvor mye aktivi- tet som skal planlegges inn i hverda- gen. Hun pleier å råde foreldre til å lage gode, faste rutiner for lekser. – Det blir mindre diskusjoner når rutinen er fast. Eksempelvis kan man- dag og onsdag være leksedager hvor barnet gjør det meste av leksene for uken. Så kan tirsdag og torsdag brukes til fritidsaktiviteter og handle mindre om lekser. Et godt tips kan være å skrive dette opp på en familiekalender på veg- gen. Da blir det enklere for barna å få oversikt over uken, og her bør hele familiens aktiviteter få plass. – Dette strukturerer hverdagen til barna. Når de kan lese selv, blir det enkelt å se hva slags oppgaver eller aktiviteter de har de ulike dagene, sier Reiersen Kase. Positivt for hele familien Muligheten til å lære hvordan man selv kan skape struktur i hverdagen, er en del av utvikling av selvstendig- het. – Evnen til å selvstendig disponere tiden, og å kunne planlegge hver- dagen, er verdier som barnet tar med seg videre i livet. Å mestre eget tidsbruk er noe barnet vil få nytte av i videre skolegang, studier og arbeidsliv. Det er noe som kan støtte opp om god selvfølelse, og som er betydningsfullt i relasjoner, sier Solheim Westgård. Å kunne planlegge hverdagene, for eksempel ved å gjøre ferdig lekser før aktiviteter eller gjøre lekser på et tidspunkt hvor man har overskudd, er ifølge par- og fami- lieterapeuten noe som også kan ha positive følger for hele familien, fordi det bidrar til mindre stress og kan forebygge konflikter. – Slik vil barnet også kunne assosi- ere det å strukturere arbeidet sitt med mestring og overskudd. Det kan være motiverende for å fortsette med å gjøre sin innsats. Å se på det som et felles prosjekt for at barnet skal utvikle selvstendighet, kan skape større tålmodighet hos de voksne. Tips og råd til foreldre – Gi anerkjennelse! Det er viktig for god utvikling. Det innebærer at den voksne ser og anerkjenner barnet for den han/hun er, og ser innsatsen som barnet gjør. – Vær i dialog med barnet. Det innebærer å være tilstede og lytte, og kan være en utfordring i en travel hverdag. Noe som kan hjelpe er å bestemme seg for å se på barnets uttrykk som invitasjoner til samhold og kontakt. Da kan man aktivere nysgjerrigheten og ta barnets perspektiv. Det gir kontakt, og innebærer positive erfaringer mellom barnet og den voksne. – Vær bevisst på hvordan du gir positive tilbakemeldinger til barnet; gi ros for innsats, og ikke kun resultat. – Sørg for at barna og ungdommen spiser god frokost og har med seg næringsrik mat som de liker til skolen. Noen får dette helt fint til selv, men mange trenger at foreldre lager til maten, eller ser til at det blir gjort, til langt opp i klassetrinnene. – Det er mye som skjer i forbindelse med puberteten. Utviklingen av nervesystemet og hormonelle endringer påvirker ungdom- mene, ofte i kombinasjon med utfordringer på sosiale arenaer. Dette gjør at det å ta vare på seg selv i forhold til søvn, nærings- inntak etc. kan gå ned for en periode, kombinert med hu- mørsvingninger. Igjen kan vi voksne gjennom genuin interesse forsøke å opprettholde dialog og kontakt med barnet. – Sørg for at barnet får nok søvn. Dette er en utfordring for man- ge, fordi mobiltelefonen er med mange barn på soverommet, og det blir fristende å være på sosiale medier framfor å sove. Det er en god strategi for den voksne å ha kontroll på nettbruk, spesielt om natten. Dette kan innebære å være konsekvent med at telefon og andre elektroniske enheter ikke skal være tilgjen- gelige på natten. Kilde: Nina Solheim Westgård, privatpraktiserende par- og familieterapeut ved Eureka kiropraktikk og helse i Bodø parogfamilieterapeuten.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017