Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 3/2017 Hjem og Skole M ange barn har allerede en indre struktur med seg når de begynner på skolen som 6-årin- ger, gjennom de daglige rutinene hjemme og i barnehagen. Likevel vil det være lurt å se på tiden til lekser og fritidsaktiviteter som en prosess, forteller Nina Solheim Westgård. Hun arbeider som privatpraktise- rende par- og familieterapeut ved Eureka kiropraktikk og helse i Bodø. Det starter ved at de voksne bærer ansvaret for at lekser blir gjort. Dette kan innebære å lese lekseplanen sammen, barnet leser høyt for den voksne, og at den voksne er tilgjenge- lig tilstede mens barnet gjør lekser. Gradvis gis ansvaret til barnet etter hvert som det klarer mer selv. Barn er forskjellige, og hva som er riktig oppfølging med tanke på barnas alder vil variere fra barn til barn. Det å være i dialog med barnet er viktig for å kunne gi tilpassede, gode grenser og gi barnet følelsen av å bli anerkjent, forstått og sett, forteller Solheim Westgård. Hun får støtte av Stine Reiersen Kase, privatpraktiserende familiete- rapeut og lærer i ungdomsskolen. – Det er en fordel å etablere en god strategi for ukeplanlegging alle- rede når barna er små, slik at de har med seg evnen til å få oversikt inn i ungdoms- og voksenlivet. Det vil jo øke på med gjøremål etter hvert som barna blir større, og de vil lettere få kontrollen over egen tid hvis de er vant med planer. Voksenstyrte grenser Ifølge Solheim Westgård vil det å planlegge hverdagen sin og dispo- nere tiden ha verdi ved at det skaper forutsigbarhet og mestring. Barnet opplever mestring og anerkjennelse ved å gjøre sin «bit« som skoleelev og mestring, glede og sosial kompe- tanse ved å ha fritidsaktiviteter som føles meningsfulle. – Spill og sosiale media kan være en tidstyv både for voksne og barn. De aller fleste barn har behov for voksenstyrte grenser og tydelighet når det kommer til nettbruk. Dette kan innebære at foreldre og barn har avtaler om hvor mye tid barnet får være på nett daglig, eller bestemte klokkeslett barnet får ha enhetene sine tilgjengelig. – Å følge opp dette , gjennom å minne på avtaler og gjenta regler, er sentralt. Voksne bør prioritere å være tilstede i barnets «nettverden» for å vise interesse for denne delen av barnets liv, og for å følge med og veilede barnet, råder Solheim West- gård. LÆR BARNA VERDIEN AV PLANLEGGING Å være med på å planlegge egen hverdag, vil kunne gi barnet en følelse av glede og mestring. Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017