Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 35

Hjem og Skole 3/2017 31 ger måtte bryte med egne mønstre, holdninger og fordommer. Mette Sannes mener det av og til vil være viktig å overstyre og sette grenser for barnas egne valg og øn- sker, dersom vi ser at disse kan såre og virke ekskluderende for andre barn. – Jeg har snakket med barn som har fortalt meg at de var den eneste i klassen som ikke ble invitert i bursdagen, og hørt om foreldre som aksepterer at deres datter eller sønn ikke går i en bursdag det inviteres til fordi barnet ikke liker eller leker med bursdagsbarnet til daglig. Ved å akseptere slike holdnin- ger, hjelper man ikke barn til å bli empatiske og tenke på andre, men at egne behov er viktigst og står høyest. – Om vi som voksne ikke er inklu- derende, kan det lære barna våre at det er akseptert å holde andre utenfor, og dette åpner i verste fall opp for en mobbekultur, sier Sannes. Tips og råd til foreldre – Snakk med og anerkjenn ditt barns tanker og følelser. Barn med foreldre som tilbyr empati har bedre vennskap og færre atferdsproblemer. – Tenk deg nøye om hva du snakker om rundt mid- dagsbordet. En sleivete og «uskyldig» kommentar om andre barn og foreldre kan få store konse- kvenser. Barn tar etter de voksne. – Ikke utelukk enkeltbarn eller en liten gruppe i bursdager eller andre sosiale arrangementer. – Ikke la barnet få velge hvilke bursdager de skal gå i ut i fra hvor godt de liker barnet eller ikke. – Det er urealistisk at barnet ditt skal være venner med alle, og det er heller ikke riktig å forvente. Men fortell barnet ditt viktigheten av å likevel være hyggelig og ikke plage andre. – Engasjer deg i vennegrupper, mamma og pappa grupper på skolen. Selv om du ikke trives med det, gjør det for barna. – Hvis barnet ditt snakker stygt om andre barn, hjelp det til å nyansere og forstå hvorfor andre barn kan reagere som de gjør. Det er gjerne en grunn til at barn oppfører seg dårlig. – Snakk med barnet ditt om sosiale medier. Mye av ekskluderingen og mobbingen foregår der. Kilde: Mette Sannes, privatpraktiserende familieterapeut Foreldretips – Vær engasjert! Still opp på foreldremøter, sosiale treff og fritidsaktiviteter. – Vær synlig. – Vær åpen. Snakk med alle, og snakk fint om alle. Ta kontakt og bli kjent med de andre foreldrene. – Ikke vær redd for å ta kontakt med skolen; læ- rere har plikt til å jobbe for at alle barn skal ha det bra, og føl deg sikker på at vi bryr oss. – Vis barnet ditt at du elsker det, og gi det troen på at det er svært verdifullt. – Vær et medmenneske. Kilde: Sara Sætre Lindblom, kontaktlærer ved Lunde barneskule

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017