Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 35

28 3/2017 Hjem og Skole C hristian Nyrud, Emma Elida Norum og Pernille Starup i femte klasse forteller at det har skjedd masse spennende på skolen i det siste. Blant annet har de fått mange nye, spennende lekeap- parater. Det gjør at det alltid er noe å finne på når de er ute. – Og så har vi fått et nytt skilt der det står helsefremmende skole, sier de. – Hva betyr det egentlig? – At vi har en fin og sunn skole, slår elevene fast. – Hva mener dere er det beste med å ha en helsefremmende skole? – At vi bruker å gå veldig ofte på tur. Etterpå skal vi gå og plukke tyt- tebær i fjellet oppfor Brannknausen. Og så bruker vi å ta med god mat når vi er ute, forteller de. Et godt eksempel Femteklassingene synes også det er veldig fint at de får servert havregrøt til frokost hver tirsdag og torsdag. De som ikke er så glad i grøt kan ta med egen frokost, slik at alle kan spise sammen før skoledagen starter. – Målet er at alle skolene i Sort- land skal bli godkjent som helse- fremmende, på samme måte som barnehagene er blitt det. I barneha- gene var mange av systemene som kreves allerede på plass. I skolene er prosessen noe lengre, og det er viktig å sikre medvirkning fra ansatte og elever, sier fungerende folkehel- sekoordinator i Sortland kommune, Kjersti Løkse. I fjor vår ble Strand skole utpekt til å bli pilotskole i arbeidet med å utvikle helsefremmende skoler i hele kommunen. I mai i år kom den formelle godkjennelsen. – Vi har valgt å bruke tid på dette, for å få en god eksempelskole som de andre kan lære av og kopiere. Da trenger ikke prosessen ved de andre skolene å bli fullt så omfattende, sier Løkse. – Vi har en fin og sunn skole SORTLAND: Strand skole er den første nord for Helgeland som er godkjent som helsefremmende skole. Blant annet får elevene frokost to dager i uka, og alle har én time ekstra utetid med aktivitet hver dag. Tekst og foto: Inger Merete Elven, journalist Fungerende folkehelse- koordinator Kjersti Løkse og rektor Per Aage Krekling

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017