Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 35

Hjem og Skole 3/2017 23 Gir tilbake: Tale Maria Krohn Engvik har i ett år valgt å priori- tere Helsesista på Snapchat framfor vanlig jobb som skolehelsesøster. Når ungdommen viser henne så stor tillit, vil hun takke ved å gi dem noe tilbake. Foto: Kristin Green Nicolaysen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017