Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 3/2017 3 «En god rektor gjør en dårlig skole god» KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole [email protected] I hvert eneste nummer av Hjem og Skole skriver vi om mobbing. Lite er mer viktig enn akkurat dette. Hvis barnet ditt ikke har det bra på skolen går det ikke bare ut over trygghet og trivsel, men også lærings- resultatene. En studie som er gjort ved 20 skoler viser at gode relasjoner mellom lærere og elever betyr mye for om en skole har lite mobbing. Det som viser seg å fungere, er lærere som praktiserer null- toleranse for mobbing og som følger opp på en tydelig, men omsorgsfull måte. G od skoleledelse har også mye å si for om elevene opplever en god skolehverdag og får den undervisningen de har krav på. Rektor Harald Skjønsberg ved Solvang ung- domsskole i Asker sier det slik: – Her på skolen følges hver enkelt mobbesak tett opp av ledelsen og kontaktlærerne. Jeg er inne i alle saker. Det må en skoleleder være. Les mer om hva studien om hva et godt skolemiljø med lite mobbing handler om (side 16). Kanskje det kan være noe å hente her til neste foreldremøte eller møte i FAU? N aturlig nok er foreldre bekymret for mobbing, elevenes læringsmiljø og ikke å bli trodd når de melder sin bekymring til skolen. Foreldre- utvalget for grunnopplærin- gen får flest henvendelser om akkurat dette (side 24). Mange foreldre opplever at skolen ba- gatelliserer saker om mobbing, bråk og uro, og slik skal det ikke være. F oreldre må samtidig være gode forbilder for barna, og alle kan vi kjenne litt på om vi er inkluderende voksne og viser respekt og omsorg. Dette kan du lese om i artikkelen på side 34. E lever over hele landet har fått sin egne «helsesista», eller helsesøster om du vil, på snapchat! Blant dem som stiller henne spørsmål er det – foru- ten ungdommen selv – både tiåringer, unge voksne, foreldre og lærere. Helsesista forteller om at mange trenger noen å snakke med om tabubelagte emner. Hun er klar på at sko- lene bør bruke helsesøster mer enn hva som er tilfellet. Hun har mye spennende og viktig på hjertet! Les intervjuet med Tale Maria på side 20. V i håper du finner lesestoff som oppleves nyttig og bra! Send gjerne tips om hva du vil vi skal skrive om i neste nummer til [email protected] Høres gjerne!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017