Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 35

14 3/2017 Hjem og Skole i liten grad verdsettes, men enda viktigere er det at vi ser de barna som er stille fordi de ikke har det bra, sier professoren. Stillheten kan forklares på mange måter, blant annet ved å se på barnets temperamentsuttrykk. Og miljøet barnet vokser opp i har mye å si for hvordan temperament, styrker og sårbare sider utvikles videre. – Genetiske sårbarheter eller styrker påvirkes av miljøet barna har rundt seg. Hvis et stille og forsiktig barn blir møtt med varme, trygghet, god tilknytning og et rolig tempo, så kan det hjelpes ut i verden. Men i en familie eller i en skoleklasse der alle har mer enn nok med seg selv, og ikke støtter og veileder barnet, vil et stille barn kunne trekke seg enda lenger tilbake. Depresjon og angst Ifølge Ingrid Lund går det klare linjer fra stille og tilbaketrukne barn til sosial angst og depresjon senere i livet. – Det knyttes også opp mot frafall i videregående utdanning og utfor- dringer i arbeidslivet. Det vil derfor ha stor betydning, både for enkeltindi- videne og også rent samfunnsøkonomisk, hvis disse barna hadde blitt sett tidligere. Hun mener innsatsen bør starte allerede i barnehagen, slik at flere barn kan hjelpes før de når skolealder. – Noen barnehager gjør allerede et godt forebyggende arbeid, men det er i dag veldig avhengig av menneskene barna møter på sin vei. Varm og tydelig ledelse Forskning viser også at det er klare sammenhenger mellom å være stille og tilbaketrukket, og å være sårbar for mobbing. – Dette er barn som ikke så lett sladrer til voksne, de slår heller ikke tilbake, verken fysisk eller verbalt, og de kan derfor være lette å ta. De blir også ofte stående alene og har ikke støttespillere rundt seg, sier Lund. Hennes oppfordring til lærere er å være en tydelig og trygg person i de stille barnas hverdag. – Se og lytt til barna. Vær genuint interessert og varm, og kommuniser hva som er lov og ikke lov, slik at alle vet at det er trygt hvis de opplever ubehag. Et helt konkret tips er å heller være tydelig på hvem som skal jobbe sammen når det er gruppearbeid, enn å be elevene selv om å grup- pere seg. Det kan nemlig oppleves fryktelig for de stille og usikre barna som ofte ender opp uten en partner. Trygge omgivelser – Det verste for et usikkert barn er å bli kastet ut på dypt vann, sier Elisabeth Gerhardsen. Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har jobbet med barn og foreldre i over 25 år. Hun mener barn gjerne kan trenes opp til å ta mer plass, men at stille og forsiktige barn aller helst bør slippe å stå foran store grupper når de skal presen- tere noe på skolen. – Sjenerte og stille barn kan kjenne på en stor angst, som igjen gjør at framførelsen blir dårlig. Istedenfor å være usynlige blir de «selvlysende» når noe skal legges frem foran alle, og usikkerheten forsterkes. Gerhardsen mener at disse barna bør få øve seg i små grupper, kanskje bare sammen med læreren eller be- stevennen, slik at det føles trygt nok til at de klarer å prestere. – Det gjelder egentlig ellers også, ofte blomstrer de stille barna når de får lov til å leke og lære med få men- nesker rundt seg. Kan virke negative Å få et barn som er stille og veldig sjenert, når du selv er utadvendt, kan være en utfordring for mange for- eldre. Det er kanskje ekstra vanske- lig hvis barnet skravler som en foss hjemme, men er taus som en østers i møte med andre mennesker. – Pass på at du ikke blir oppgitt og irritert, og gjør heller ikke et stort vesen ut av barnets tilbaketruk- kenhet. Samtidig gjør du barnet en bjørnetjeneste om du lar det trekke seg unna alle sosiale situasjoner der barnet føler seg ubekvem. Da kan du i verste fall forsterke usikkerheten. – Det høres kanskje brutalt ut, men barn behandler gjerne hverandre som vi voksne behandler et koldtbord. Du tar det du liker best og lar det andre stå igjen. Foto: Universitetet i Agder

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017