Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 35

Hjem og Skole 3/2017 13 Stille og nesten usynlig Stille og forsiktige barn tar liten plass i klasserommet. De roper ikke høyest og ber sjelden om oppmerksomheten, og kanskje nettopp derfor er det viktig at de får den. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: Stockphoto D a Ingrid Lund jobbet som lærer, la hun merke til at det var enkelte barn hun lettere gikk forbi enn andre. – Noen barn gikk lettere utenfor radaren min rett og slett, og jeg ble mer og mer interessert i å finne ut hvem disse barna var, sier hun. I dag er Lund professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, og har skrevet doktorgrad om stille barn i skolen. Flere årsaker Stille barn går gjerne mye for seg selv og trekker seg vekk fra venner. De jobber helst alene framfor i gruppe, og viser ofte misnøye der det blir krevd at de skal si noe høyt. – Vi må skille mellom de barna som har det helt fint med å være stille, og de som ikke trives med det. Den første gruppen må trenes i å få mer opp- merksomhet for å rustes til et samfunn der stillhet

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017