Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 35

12 3/2017 Hjem og Skole • Spør barna hva de har gjort i matematikktimen i dag. Spør etter detaljer og la barna forklare. Skap en god samtale. • Får barna hjemmelekser som stort sett består av enkle utregninger? Snakk med skolen og spør etter prak- tiske oppgaver og problemer de kan gruble på. Praktiske matematikkøvelser i hverdagen Alle ler ikke av de samme vitsene. Det er også stor for- skjell på hva vi synes er en artig utfordring. Her er noen eksempler på både praktiske og teoretiske utfordringer barn og unge kan få. Ofte dreier det seg om å være oppmerksom når muligheten er der. For de aller yngste • La barna dekke bordet. La dem selv finne ut hvor mye dekketøy de trenger. Utnytt andre situasjoner der det er viktig å finne riktig antall. • Spill med barna. Terning-, brett- og kortspill. La det gå rolig for seg. Barna må selv finne og gjenkjenne verdier på kort og terninger og etter hvert regne po- eng, for eksempel i Yatzy. La barna forklare hvordan de tenker og diskuter om det er flere måter å gjøre det på. • La barna få dataprogram og apper som gir erfaring med penger. For de litt eldre • Skal det være kokt ris til middag? Hvor mange por- sjoner trenger dere? La barna få oppskrift på antall desiliter ris og vann per porsjon. De må selv måle opp og gjerne stå for koking. Hvor stor må gryta være? Pass tiden! Utnytt tilsvarende situasjoner med måling og veiing. • Baking er populært blant mange barn. Bak sammen med barna og snakk om måling, veiing, beregning av porsjoner og tid (heving og steking). Bruk gjerne oppskrifter på nett. • La det gå sport i å gjette! Hvor mye veier melke- eller juskartongen nå? Finn vekter som varierer fra noen titalls gram til flere kilogram. • Dere kjører kanskje bil med barna noen ganger? Benytt situasjonen til å snakke med barna. Hva betyr tallene på skiltene? Hvor langt er det dit vi skal? Hvor fort kjører vi? Hvor lang tid vil det ta? Når vil vi være framme? • Tjene penger, spare og planlegge økonomi. Bruk gjerne ulike apper. • Spill terning- og kortspill med barna. • Utfordre gjerne barna med matematiske problemer: Anette, Belinda og Christina er til sammen 31 år. Hvor gamle er de til sammen om tre år? Her finner du flere slike matematiske problemer: matematikksenteret. no/kengurusiden For de eldste • Planlegge innkjøp av mat for en periode. Hva skal vi ha til middag? Hvor mye skal vi kjøpe? Hvor mye pen- ger kan vi bruke? Kanskje kan du involvere ungdom- men i økonomi på andre felt også? • Spill terning- og kortspill med de unge. • Utfordre ungdommen på å løse matematiske pro- blem. Du finner mange problemløsningsoppgaver på Matematikksenterets hjemmesider. Kilde: matematikksenteret.no Foto: Rune Hjelen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017