Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

Innhold 3 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 SMÅSTOFF 8 MER TRIVSEL NÅR ELEVENE FÅR BIDRA Fint tiltak med trivselsledere ved Ekeberg skole i Oslo 10 TULL MED TALL Hvorfor synes mange at matematikk er vanskelig, og hvordan kan det læres bedre? 13 STILLE OG NESTEN USYNLIG Forsiktige barn tar liten plass i klasserommet. Hvordan kan vi se dem og hjelpe dem? 16 SKOLEMILJØ MED LITE MOBBING Hva kjennetegner skoler som opplever positive resultater? 20 INTERVJU: TALE MARIA KROHN ENGVIK Helsesøster møter ungdommen på snapchat 24 FORELDRE ER BEKYMRET FOR MOBBING, LÆRINGSMILJØ OG Å IKKE BLI TRODD 25 KRISTINS SPALTE Ryktespredning 26 GUTTENE HENGER LANGT BAK JENTENE I LESING Hvorfor er det slik og hva kan gjøres? 28 – VI HAR EN FIN OG SUNN SKOLE Strand skole i Sortland kommune er en helsefremmende skole 30 ER DU EN INKLUDERENDE VOKSEN? 32 LÆR BARNA VERDIEN AV PLANLEGGING Hvordan skape struktur i hverdagen 35 LES HJEM OG SKOLE DIGITALT 10 20 26 Følg Hjem og Skole på Facebook Hjem og Skole hjemogskole.no 32. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen [email protected] Telefon: 23 35 46 86 Redaksjon Kristin Green Nicolaysen, Turid Falck-Pedersen Grafisk design Kerstin Fors Forsidefoto Casper Kongstein Trykk 07 Media ISSN 0801–082X • © 2017 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 198,– Løssalg pris kr 80,– per utgave [email protected] Digital tilgang Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, St. Olavs gate 12, NO-0165 Oslo, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017