Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2017

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/867686

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 39

Hørselssentral 09_07 06-_17 08_217 Endring siden april Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 3 5 2 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 Ikke oppdatert UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 Molde Sjukehus 25 10 10 0 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 10 0 Kristiansund Sjukehus 6 12 12 0 Ikke oppdatert Akershus Universitetssykehus 6 12 12 0 Lovisenberg diakonsykehus 20 12 12 0 Ålesund Sjukehus 20 10 14 4 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 16 0 Ikke oppdatert Sykehuset Telemark, Skien 32 16 16 0 Ikke oppdatert 12 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 24 16 -8 13 UNN HF, Harstad sykehus 24 20 20 0 14 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 19 22 3 15 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 20 22 2 16 Norlandssykehyset, Gravdal 24 24 0 17 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 18 Helse Finnmark, Kirkenes 12 24 24 0 Ikke oppdatert 19 Sykehuset i Vestfold 32 23 26 3 20 St. Olavs hospital 30 26 26 0 21 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 Ikke oppdatert 22 Haugesund Sjukehus 17 26 26 0 23 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 Ikke oppdatert 24 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 25 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 26 Sykehuset Namsos 4 28 28 0 27 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 28 28 0 28 Førde Sentralsjukehus 40 35 30 -5 29 Sykehuset Innlandet Elverum 36 32 32 0 30 Vestre Viken HF, Drammen 12 50 50 0 Gjennomsnitt 21,8 19,6 20,4 0,8 Kilde: www.sykehusvalg.no per 18.08.2017 Din Hørsel har siden september 2007 satt søkelys på tilpasning av høreapparater rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. I 2007 var gjennomsnittlig ventetid 21,8 uker. Vår siste måling for juni 2017 viser en gjennomsnittlig ventetid på 19,6 uker, 0,3 uker mer enn i april. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Din Hørsel deler ikke uten noen blomsterbukett denne gangen. Ingen hørselssentraler kan vise til kortere ventetiden. Fire sentraler har en mindre tilbakegang, mens de andre 28 står på stedet hvil. På topp ligger fortsatt Finnmarksykehuset HF, Karasjok med bare tre ukers ventetid, på en soleklar sisteplass ligger Vestre Viken HF, Drammen sykehus med 50 uker. Ventetid 2017 5 Utgitt av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) www.hlf.no/dinhorsel DIN HØRSEL HJELPEMIDLER for en bedre hverdag 2007: 21,8 UKER 2017: 20,4 UKER VENTETIDSBAROMETERET 10 ÅR

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2017