Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2017

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/801603

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 39

Din Hørsel 01 2017 31 salene før åpningen av den flotte kulturinstitusjonen i 2008, men nå er teleslyngen byttet ut på hovedscenen. Scene 2 står nå for tur. Sammen med eksisterende slynge i Prøvesal 1 er det til sammen tilrettelagt for nærmere 2000 mennesker. I tillegg er det teleslynge i tre møterom og skrankeslynge i billettlukene. Ledelsen vurderer nå om takslyngen i kantinen er god nok og om den skal tas i bruk. I de øvrige publikumsområdene er det ikke teleslynger. REPARERE ELLER NYTT? Etter pågang fra publikummere om at teleslyngen i Hovedscenen, som tar cirka 1350 publikummere, ikke fungerte godt nok, bestemte Operaen seg for å sjekke om eksisterende teleslynge kunne forberedes eller om man skulle gå til innkjøp av nytt anlegg. – Vi fikk litt kjeft av noen publikummere over at anlegget ikke funket godt nok. Vi tok kontakt med leverandøren for å teste systemet skikkelig. Etter testing med Plenus AS bestemte vi oss for å investere i et nytt og bedre forsterkeranlegg, sier driftsingeniør teknisk drift, Trygve Ørjansen. Resultatet er så godt at 95 prosent nå dekkes av teleslyngen, det er bare noen få seter helt ytterst på sidene som ikke dekkes. For sikkerhets skyld oppfordres alle hørselshemmede til å sjekke ved bestilling om setene er dekket av teleslynge. NYTT BILLETTSYSTEM Operaen arbeider også med et nytt billettsystem, og Ørjansen ser muligheten for å legge inn oversikt over hvilke seter som dekkes av teleslynge i det nye systemet. Det skal legges til at alle forestillingene på Hovedscenen, vel og merke operaforestillingene, også er tekstet på en liten skjerm på seteryggen foran hvert sete. – Det har de aller fleste stor glede av, det er jo ikke alle som behersker italiensk – som veldig ofte er operaspråket – like godt, sier Ørjansen. SCENE 2 NESTE Nå er det Scene 2s skjebne som skal avgjøres. – I Scene 2, hvor det også er andre produksjoner enn våre egne, ligger det gulvslynge på «grunnplanet», men seterekkene står ganske bratt og teleslyngen vi har i dag rekker ikke så langt oppover. Spørsmålet er hvordan vi best kan finne en løsning som dekker alle 400 setene i denne salen, for eksempel i vegg. Uansett vil vi nok komme frem til et opplegg som gir langt bedre dekning enn i dag. Senere vil også Prøvesal 1 få en gjennomgang. KONTROLLSJEKKER Operaen har rutiner for at teleslyngeanlegget til en hver tid skal virke. – I det daglige rusler og går anlegget, men med en gang noe er feil har vi alltid ansatte til stede som kan få det i gang igjen. Under hver forestilling er det inspisentens jobb å sørge for at lyden kommer ut over anlegget. Vi skal lage enda bedre rutiner enn vi har i dag, og gjennomføre jevnlig kvalitetskontroller. – Vi skal med andre ord gjøre vårt ytterste for at alle våre publikummere får en så god musikalsk opplevelse som mulig, sier Trygve Ørjansen. God dekning. 95 prosent av seteplassene i Operaen dekkes av teleslynge.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2017