Høgskulen på Vestlandet

HVL Fagtilbud 2017

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/766596

Contents of this Issue

Navigation

Page 47 of 47

Viktig informasjon Søknadsfrist Dei fleste studia har søknadsfrist 15. april. Meir info finn du på hvl.no. Studentsamskipnaden på Vestlandet Tilbyr hybel, kantine, barnehage, treningsfasilitetar, studentkro, bokhandel og psykososial rådgjevingsteneste. Hugs at du kan søke om hybel før du har fått studieplass. Utgivar Høgskulen på Vestlandet Tlf 55 58 58 00 E-post [email protected] Prosjektleiing Cox kommunikasjonsbyrå Konsept/design Cox kommunikasjonsbyrå Foto Falkeblikk AS, Tommy Næss, HVL Trykk Bodoni AS Du finn meir informasjon om alt dette på hvl.no INSTAGRAM @hvl.no FACEBOOK @hvl.no SNAPCHAT @hvl.no

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HVL Fagtilbud 2017