Høgskulen på Vestlandet

HVL Fagtilbud 2017

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/766596

Contents of this Issue

Navigation

Page 45 of 47

46 Høgskulen på Vestlandet vil at alle studentar skal kunne ta eit studieopphald i utlandet. Vi har tatt ein prat med tre studentar om utvekslingserfaringane deira. Ei verd av moglegheiter – Utvekslinga mi i Zambia er ei oppleving eg vil ha med meg resten av livet. Eg fekk oppleve ting eg aldri vil få moglegheit til heime i Noreg. Det var mange tøffe situasjonar, og eg fekk erfaringar eg ikkje ville ha vore forutan. Noko av det viktigaste eg lærte frå folket i Zambia, er improvisasjon. Sjølv om du ikkje alltid har alt du treng tilgjengeleg, så er det alltid ei løysing. Denne turen har vore med på å utvikle meg som person, og ikkje minst som sjukepleiar. Rigmor Svedal Sjukepleie Utveksling til: Zambia @rigmorsvedal

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HVL Fagtilbud 2017