Høgskulen på Vestlandet

HVL Fagtilbud 2017

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/766596

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 47

5 CAMPUS BERGEN S. 8 CAMPUS FØRDE S. 16 CAMPUS HAUGESUND S. 24 Steffen, Emilie og Heidi Sofie, studentambassadørar 2 Ein høgskule - fem campusar Når du er student ønsker du å bli undervist og rettleia av lærarar som gløder for faget sitt og kan det ut og inn. Du skal stille krav til at dei veit kva slags kandidatar samfunnet treng, og kva for ein kompetanse du skal ha når du er ferdig utdanna. Slike fagfolk finn du ved Høgskulen på Vestlandet. I fritida di kan du velje blant mange ulike tilbod innan kultur, media og idrett, samt ei rekke dristige friluftsaktivitetar. Med så mykje gøy å engasjere seg i er det godt det er korte avstandar mellom skule, hybel og aktivitetar. Dette gjer at du får mykje ut av døgnet som student ved ein av våre campusar. Ved Høgskulen på Vestlandet blir du ein del av eit sosialt og inkluderande studentmiljø. Noko av det studentane våre er mest fornøgde med, er den tette kontakten mellom lærar og student.

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HVL Fagtilbud 2017