Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 39

Din Hørsel 06 2016 7 Sammen med sin kone Margaret, som også er en betydelig kapasitet innen tinnitusforskning og –behandling, kommer han til Norge for snakke om sin modell og erfaringer. Jastreboffs vei fra hjerneforskning i Polen til forskning på mus i USA, til TRT-modellen ble lansert i 1990 og til store fremskritt i selve behandlingen de senere år, har vært lang – men givende både for ham selv og for alle som har nytt godt av hans forskning. FLYTTeT FRa POLeN – Hvorfor valgte du, og etter hvert din kone, å forske på tinnitus, dere er jo begge utdannet på andre felt? – Min kone fikk i 1982 et prestisjefylt stipend som postdoktor for å forske på leukemi ved Yale University i USA, og jeg tok da permisjon fra det polske Academy of Science for å følge henne og fortsette min egen forskning ved universitetet. Vi planla å bo to år i USA og deretter dra tilbake til Polen. FORskNiNG På mUs På den tiden var Jastreboff hjerneforsker og jobbet med mekanismer som utløste smerte. – Her forsket jeg på den elektriske Årets erfaringskonferanse i regi av HLF og HLF Briskeby handler om «tinnitus – en folkehelseutfordring?», og er i år lagt til Oslo 27.-28. oktober. Det store trekkplasteret er TRT-modellens (Tinnitus Retraining Therapy) far, Pawel J. Jastreboff som holder foredrag om den nevrofysiologiske modellen. Hans kone Margaret vil fordra om den praktiske bruken av TRT-modellen. Denne modellen brukes av mange i Norge i dag, og overlege Dag Sunde vil snakke om hvordan TRT er implementert i behandlingstilbudet ved Molde sjukehus. Overlege Hans Kristian Røkenes ved Drammen sykehus og audiopedagog Aslaug Lunde forteller om hvordan HLF Briskebys kompetansesenter bruker metoden. HLFs fagsjef prosjekt Steinar Birkeland går gjennom dagens behandlings- og rehabiliteringstilbud i Norge, mens overlege Håkon Arnesen ved St. Olav hospital redegjør for status på e-læring for allmennleger i tinnitus/hyperacusis. Det blir også en møtesekvens via Skype med Verdens Helseorganisasjon (WHO) om deres rapport om støy og hørselsskader, samt brukerinnlegg, blant annet fra Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg. (DH) Gode råd dette er Pawel J. Jastreboffs råd den den som får og har tinnitus: >> ikke få panikk. >> husk at det er mye som kan gjøres for å lindre tinnitus, og det finnes svært effektive metoder for å oppnå dette. >> unngå stillhet. >> unngå overbeskyttelse av ørene. >> ta kontakt med en behandler som har påvist gode resultater med behandling av tinnitus. DH FAKTA erfaringskonferanse om tinnitus i Oslo Verden rundt. Pawel J. Jastreboff på en av de mange konferansene om tinnitus han deltar på verden rundt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016