Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 39

38 Din Hørsel 06 2016 Det var fagdag i strålende sol på formiddagen, og om kvelden var om lag 200 personer samlet til storslagen jubileumsmiddag i Drammen. Fagdagen var godt besøkt av gamle elever og lærere, venner av Briskeby, kommunens ordfører og andre interesserte – alle veiledet rundt og god ivaretatt av dagens elever og ansatte. Under middagen om kvelden ble det taler og gaveoverrekkelser, hvor betydningen av den videregående skolen og etter hvert avdelingen for rehabilitering og utadrettede tjenester fikk sine vel fortjente honnørord. Tidligere i september ble jubileet markert under HLFs ledermøte i Oslo, der forbundsleder Morten Buan overrakte sentralstyrets gave; opprettelsen av en egen enhet for forskning og utvikling fra nyttår. Din Hørsel bringer her et utvalg bilder fra alle disse seansene. (DH) Foto Sindre Falk og Tor Slette Johansen Lørdag 17. september var det full aktivitet på HLF Briskeby kompetansesenter as da 60 års utrettelig innsats for unge voksne hørselshemmede ble feiret i stor stil. BRiskeBY FeiReT 60 med stil Festmiddag. Rundt 200 mennesker var samlet til jubileumsmiddag om kvelden. Jubilanter. Rektor Berit E. Tollefsen og HLFs forbundsleder og styreleder for skolen, Morten Buan, flankerer Henriette Mathisen, representant i elevrådet.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016