Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 39

Din Hørsel 06 2016 37 Medisan Høreapparater AS Besøksadresse: Tlf: 22 59 90 40 Postboks 5073, Majorstua Majorstuveien 36 E-post: [email protected] 0301 Oslo www.medisan.no WIDEX UNIQUE FASHION MINI Det nye UNIQUE440 FASHION MINI fra WIDEX er et lite og kosmetisk attraktivt høreapparat. - trykknapp for valg av volum og program. - lang batterilevetid. - benytter EASYWEAR tynnslange og dome som gjør at det sitter pent og behagelig i øret. - kompatibel med alt DEX tilleggsutstyr fra WIDEX. MINI MINI MINI Ventetid Odense: 121 uker Det er det danske fagbladet Hørelsen, som utgis av HLFs søsterorganisasjon Høreforeningen, som skriver dette. En oversikt viser at Odense ligger på topp i antall ukers ventetid, med en økning fra 22 uker til 121 på tre år. I Ålborg er ventetiden på de tre siste årene økt fra 28 til 96 uker, mens Århus har hatt en nedgang fra 110 uker i 2013 til 52 uker i år - til samme nivå som «verstingen» Universitetssykehuset i Nord-Norge her hjemme. -Det er katastrofalt og fullkomment uakseptabelt at det ikke er blitt gjort noe fra politisk hold. Det at det skal være lik sunnhet for alle henger overhodet ikke sammen, sier Høreforeningens landsformann Majbritt Garbul Tobberup til Hørelsen. Kritikken dreier seg i hovedsak om handlingslammede politikere som mener at hørselshemmede bare kan gå til private for å få hjelp. Korteste ventetid i Danmark er ti uker, mens snittet for de 14 sentrale som er med i oversikten, er 44,4 uker, mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet i Norge. Lang ventetid. Odense i Danmark er på mange måter en trivelig by, men kort ventetid på tilpasning av høreapparater kan den ikke skryte av – hele 121 uker. Illustrasjonsfoto Colourbox Gjennomsnittlig ventetid for tilpasning av høreapparater i Norge er i dag 21,8 uker (se tabell motsatt side). HLF krever maks 12 ukers ventetid. I Odense i Danmark er ven- tetiden nå 121 uker – mer enn to år og fire måneder. Tekst Tor Slette Johansen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016