Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 39

36 Din Hørsel 06 2016 Din Hørsel har siden september 2007 satt søkelys på tilpasning av høreapparater – fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til tilpasning starter hos audiograf. I 2007 var gjennomsnittlig ventetid 21,8 uker. Målingen i september viser samme gjennomsnitt, en nedgang på 0,7 uker fra augustmålingen. Gjennomsnittet er med andre ord ikke blitt bedre på ni år, og fortsatt langt fra HLFs krav om maks 12 ukers ventetid. Denne gang er det ingen (kryss i taket!)som har økt ventetiden, men tre hørselssentraler kan vise til en nedgang. «Best» er Vestre Viken HF, Drammen med 12 uker kortere ventetid enn i august, men ventetiden her er fortsatt hele 39 uker. akershus Universitetssykehus har redusert med åtte uker til 12 ukers ventetid, mens Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu har redusert fra 20 til 16 ukers ventetid. DH Ventetid Barometer Hørselssentral 09_07 08_16 09_16 Endring siden juni Status Hørselssentral 09_07 08_16 09_16 Endring siden juni Status 1 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 4 4 0 2 Sykehuset Telemark, Rjukan 4 4 0 3 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 6 6 0 4 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 5 Ålesund Sjukehus 20 10 10 0 6 Molde Sjukehus 25 12 12 0 7 Kristiansund Sjukehus 6 12 12 0 8 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 12 12 0 9 Akershus Universitetssykehus 6 20 12 -8 10 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 16 16 0 11 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 16 0 12 Vestre Viken, Hallingdal sjukestue 20 16 -4 13 Sykehuset i Vestfold 32 18 18 0 14 UNN HF, Harstad sykehus 24 20 20 0 15 St. Olavs hospital 30 20 20 0 Ikke oppdatert 16 Norlandssykehyset, Gravdal 20 20 0 17 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 20 20 0 18 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 24 24 0 19 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 20 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 21 Haugesund Sjukehus 17 26 26 0 22 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 23 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 24 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 25 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 28 28 0 26 Sykehuset Namsos 4 28 28 0 27 Førde Sentralsjukehus 40 30 30 0 28 Sykehuset Innlandet Elverum 36 32 32 0 29 Sykehuset Telemark, Skien 32 32 32 0 30 Lovisenberg diakonsykehus 20 33 33 0 31 Vestre Viken HF, Drammen 12 51 39 -12 32 Helse Finnmark, Kirkenes 12 42 42 0 33 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 52 52 0 Gjennomsnitt 21,8 22,5 21,8 -0,7 Kilde: www.sykehusvalg.no per 12.08.2016

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016