Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 39

34 Din Hørsel 06 2016 T I N N I T U S T E R A P I S-650 S-5000 BST-100 Lydgeneratorer med ekte naturlyder for tinnitus behandling. Brukes med innebygd høyttaler, putehøyttaler eller hodetelefon. Kontakt din høresentral/audiograf for mer informasjon. MEDUS AS, Telefon 61 32 90 50, Epost: [email protected], www.medus.no Hører dårligere. Eldre over 80 år både hører og ser dårligere enn de selv tror, viser en ny doktoravhandling. Ilustrasjonsfoto Colourbox Hører dårligere enn de tror Hun har intervjuet og testet nesten 100 eldre over 80 år tilknyttet hjemmetjenesten i flere kommuner på Østlandet. Hun fant at over 90 prosent av de eldre hun undersøkte hadde svekkelser i syn og/eller hørsel, mens de fleste sa selv at syntes de så og hørte ganske godt. Haanes tror at sansene svekkes så gradvis at de eldre ikke oppdager det selv. Til NRK sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for dette tema i dag, og sier at direktoratet vil Eldre over 80 år trenger hjelp til å se og høre bedre. Det kommer fram i en ny doktorgradsavhandling skrevet at Gro Gade Haanes, og som er omtalt i NrK. studere avhandlingen nøye og se den i sammenheng med annen kunnskap på område. Så vil direktoratet gjøre en vurdering på om det trengs nye retningslinjer. Da Gro Gade Haanes gjorde datainnsamlingen hos de eldre ga hun dem også råd om bedre lys inne, skarpere kontraster og oppfordret dem til å oppsøke hjelp. – Men de eldre fulgte bare delvis opp disse rådene. Man kan ikke forvente at så gamle mennesker skal klare å få til alle disse tingene selv. De trenger hjelp, sier hun til NRK.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016