Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 39

4 Din Hørsel 06 2016 DU Har Hørt Bidrag sendes til [email protected] innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: [email protected] Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook Pasientreiser i OslO Og akershus Siden februar i år har Pasientreiser ans testet ut en sms-løsning hvor døve, hørselshemmede, personer med stemmevansker eller afasi kan komme i kontakt med pasientreisekontoret i Oslo og akershus. Nå håper Pasientreiser at enda flere vil benytte seg av denne muligheten til å kommunisere og samtidig utvikle og forbedre tilbudet til pasienter. Du kan lese mer om ordningen på www.pasientreiser. no. (DH) hlF På nas-kOnFeransen HLF og HLF Briskeby godt representert under Nordisk audiologisk Samarbeidsutvalg (NaS) i trondheim 12-14. september. 280 deltagere fulgte konferansen som omfattet yrkesgruppene audiografer, audiofysikere, audiopedagoger, leger og rådgivere innen hørsel i Norden.(DH) Besøk på stand. Mange tok seg tid til et besøk på HLF og HLF Briskebys stand. Fra venstre Yngvild Rye og Bjørn Jonassen, Statped Sør-Øst, Johanne Fossen, Inge Bossen Thorsen, Hedvig Fagerhaug og Charlotte Tellefsen, HLF Briskeby. Foto: Tonje Getz Taraldsen 62.500 medlemmer i hlF Medlemstallet i HLF fortsetter å vokse. 16. september rundet forbundet offisielt 62.500 medlemmer, som er en netto tilgang på 2.500 nye medlemmer på ett år. I løpet av de seks siste årene har medlemstallet økt med nær 10.000 medlemmer. Dette ble behørig markert med bløtkake i forbundets sekretariat. (bildet) (DH) Interessepolitisk håndbok HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel – vår sak OPPdatert håndbOk Fra hlF Interessepolitisk håndbok – en av mange håndbøker HLFs sentralt produserer – er nå kommet i en oppgradert og bedre utgave (bildet). Håndboken inneholder temaer som politiske prosesser, veier inn i politikken, nettverk, politikk i HLF og råd om hvordan få gjennomslag for politiske saker lokalt. (DH) Ci-FOrum Om skOle Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet arrangerer 17. og 18. oktober en konferanse om barn med CI i grunnskolen på Gardermoen. Målet med forumet er bedre samordnet oppfølging av barn og unge ved å øke tverrfaglig kompetanse, informasjons- og erfaringsutveksling og nettverksbygging. Du kan lese mer om konferansen på www.helsedirektoratet.no. (DH)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016