Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 39

30 Din Hørsel 06 2016 DH debattinnlegg sendes til: epost: [email protected] Post:v HLF, Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo, merket "Debatt" kronikk (etter avtale) Maks 3000 tegn (inkl. mellomrom) Øvrige innlegg. Maks 1000 tegn (inkl. mellomrom) Flere innlegg på www.hlf.no/debatt alle innlegg skal signeres. Legg gjerne ved portrettfoto. redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innlegg elektronisk. Innlegg returneres ikke. kommentar PesTeN På TO HjUL >> Syklistene tror de redder verden fra klimaødeleggelser, men fremfor alt er de en plage. Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten og tidligere sentralstyremedlem i HLF Jeg solgte min siste bil i 1992. Siden har jeg vært fotgjenger og bruker av kollektivtilbud. Selv når jeg tenker hardt etter, kan jeg ikke komme på ett tilfelle der en bilist har vært til sjenanse, i alle fall ikke i Norge. Man vet hvor bilene er, nemlig i veibanen. De stanser alltid for rødt lys. De stanser ved fotgjengeroverganger. Norske bilister tar ofte hensyn også uten å måtte gjøre det. Bilene har dessuten nummerskilt. En fotgjenger kan, om det trengs, forfølge et overtramp. Jeg er Aftenpostens hovedkommentator på utenriks. Slik verden oppfører seg, er det nok å gjøre. Hovedinteressen min er sikkerhetspolitikk. Har du innspill eller reaksjoner, finner du meg på Twitter. Mange syklister, derimot, durer frem overalt, på fortau, i gågater, på sykkelvei og bilvei – ofte med lynraske skifter. For dem er et rødt lys tilsynelatende bare et forslag. Ved fotgjengeroverganger stopper de gjerne heller ikke, de bare gjør et lite kast med rattet og raser forbi ti centimeter foran eller bak deg. Blir du som fotgjenger skremt og stopper opp eller tar et skritt tilbake, kan det smelle. FLeRe FaRLiGe siTUasjONeR Verst er det kanskje med syklister som bruker fortauet selv om det er avmerket sykkelfelt i veibanen. Det skjer hele tiden i Kirkeveien på Majorstuen, nær der jeg bor. Jeg har vært i flere nestenulykker og også blitt påkjørt et par ganger, riktignok uten alvorlig skade. Den verste situasjonen var i Kirkeveien, endatil en kveld med minimal biltrafikk. En kvinne kjørte på meg bakfra. Jeg kjeftet og pekte på sykkelfeltet. Hun syklet videre Hensynsløst. Hørselshemmede er spesielt utsatt for hensynsløse syklister, og påkjørsler med påfølgende skader for fotgjengere er ikke uvanlig. Illustrasjonsfoto Colourbox

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016