Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 39

28 Din Hørsel 06 2016 På dagsorden sto status i lokallagene, arbeidet med nettsider og medlemsmobilisering, workshop med organisasjonens utfordringer, løsninger og fremtidige mål, frivillighet og motivasjon, visjon, målsetting, prinsippdokument og handlingsprogram, løsningsorientert ledelse, samt erfaringsutveksling. (DH) HLFU samlet lokallagsledere i Hørselens Hus i Oslo en helg i september. Bak fra venstre: Ole Fjæra, leder Hordaland, Eirik Norgreen, nestleder Hedmark og Oppland, Alexander Karlsen, leder Agder, Glenn Storsletten, leder sentralstyret, Kristoffer Sandy, sentralstyret, Martin Holden, leder Buskerud og nestleder sentralstyret, og ungdomskonsulent Lasse Riiser Bøtun. Foran fra venstre. Synne Bay, styremedlem Østfold, Veronica Staalen Frantzen, leder Telemark, Hanne Dyrseth Nilsen, leder Trøndelag, Renate Yvonne Prestegård, nestleder Rogaland og Katrine Søbstad Einan, leder Oslo og Akershus. HLFU-ledere På skOLeBeNkeN HLFU fortsetter sitt gode arbeid med å skolere ledere og utvikle HLFs ungdomsorganisasjon. Ledere fra store deler av landet var samlet til ledermøte i Hørselens Hus i Oslo midt i septem- ber, og gikk gjennom en rekke viktige temaer. Foto. Tor Slette Johansen TINNITUS? lær nye teknikker bruk egne ressurser rehabiliter deg hos oss OM OSS HLF Briskeby ligger i Lier, rett utenfor Drammen. Senteret er eid av HLF og leverer blant annet spesialisthelsetjenester på rehabiliteringsfeltet i samarbeid med Helse Sør-Øst. Vi har ledig plass på f lere av våre rehabiliteringstilbud. ta kontroll! nettsider hlfbriskeby.no/rehabilitering/ telefon 32 22 65 00 e-post [email protected] MENIERE? CI-OPERERT?

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016