Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 39

26 Din Hørsel 06 2016 Tekst og foto Tor Slette Johansen Utbetalinger i millionklassen til tapte høreapparater tærer hardt på forbundets økonomi, og sentralstyret har ikke sett noen annen utvei enn å finne en god løsning for å kompensere for de økte utgiftene. BaLaNse i økONOmieN Dette er en omfattende sak som sentralstyret og administrasjonen har jobbet med i lang tid. – Erstatningsordningen – som ikke må forveksles med en forsikringsordning – er viktig både for våre medlemmer og viktig for rekruttering av nye medlemmer. Ordningen er attraktiv og vi ønsker å beholde en ordning som fungerer godt. Men den må være økonomisk selvbærende. Vi får flere medlemmer og flere høreapparatbrukere, og vi har lenge utbetalt mer i erstatning enn vi får inn penger til ordningen via medlemskontingenten. Derfor er vi nødt til å gå til dette skrittet for å få økonomien til å balansere, sier forbundsleder Morten Buan. maNGe aLTeRNaTiveR Sentralstyret har sett på flere alternative løsninger for hvordan man skal skaffe balanse i økonomien. – Vi har vurdert å overlate til et eksternt forsikringsselskap å administrere ordningen, men har innsett at det ble en dårligere og dyrere ordning for våre medlemmer. Våre kurs har tverrfaglig tilnærming basert på å gi kunnskap om tilstandene, følgetilstander og innsikt i mestringsstrategier. Vårt fokus er: aktivitet, kunnskap, kognitiv tilnærming og avspenning. Tlf.: 61 12 41 00 Faks: 61 12 40 30 E-post: [email protected] Hjemmeside: landaasen.no Aktiv kunnskap - for bedre helse, funksjon og livskvalitet Tlf.: 61 12 40 00 Fax: 61 12 40 30 E-post: [email protected] www.landaasen.no Mestringskurs Tinnitus og Mb. Ménière Landaasen.indd 1 18.09.16 19:02 EN BÆRE- KRAFTIG eRsTaTNiNGs- ORDNiNG Flere erstatningssaker og økte utbetalinger gjør at HLF sentralstyre har sett seg nødt til å innføre en egenandel på ett tusen kroner per behandlet sak. Samtidig økes medlemskontingenten fra 2017 med 15 kroner, som uavkortet går til erstatningsordningen. Egenandel. HLFs sentralstyre innfører egenandel i erstatningsordningen for å sikre en bærekraftig ordning.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016