Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 39

24 Din Hørsel 06 2016 Tekst Trym Helbostad Illustrasjonsfoto Shutterstock.com Det er Helsedirektoratet som har utarbeidet nye anbefalinger for screening av hørsel hos nyfødte og utredning samt behandling av hørselstap hos små barn. Anbefalingene skal bidra til å oppdage hørselstap tidlig og gi hjelp med å stimulere hørselen og å utvikle språk. Det er en bredt sammensatt faggruppe som står bak arbeidet med å utvikle de nye nasjonale retningslinjene. HLF har fulgt prosessen tett og gitt viktige innspill. ULik PRaksis Det er ansatte i barselavdelinger og intensivavdelinger for nyfødte samt ansatte på høresentraler som skal utrede og behandle små barn med hørselstap, som vil følge retningslinjene i sitt daglige arbeid. Siden 2009 har det vært obligatorisk hørselsscreening av nyfødte i Norge, noe HLF kjempet hardt for gjennom mange år. Imidlertid har det ikke eksistert felles retningslinjer for hvordan screeningen skal gjennomføres eller hvordan barn som får avdekket hørselsutfordringer skal følges opp. Det har ført til at hørselsscreening har blitt utført på Lik scReeNiNG for alle nyfødte En ny, viktig milepæl for hørselshemmede barn: Hørsels- screening av nyfødte skal utføres likt over hele landet, det samme gjelder oppfølging av små barn med hørselstap.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016