Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 39

22 Din Hørsel 06 2016 Din Hørsel bringer her en oversikt fra NRK over de mest stilte spørsmålene, samt noen forklaringer og anbefalinger. 11. januar 2017 slås FM-senderne i Nordland av, i februar 2017 slås de av i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene, deretter går det slag i slag. 13. desember 2017 slås de siste norske FM-senderne av i Troms og Finnmark. En del lokalradioer vil fortsette med å sende på FM fram til 2022. >> HvORFOR DaB? Digitalisering gjør det mulig å gi et bedre radiotilbud til HELE landet. Med DAB får vi mange flere kanaler sammenlignet med FM: Vi går fra 5 til 25 riksdekkende kanaler. I tillegg gir DAB støyfri lyd, bedre mottak av signaler i bil og nye funksjoner som tekst- og billedstrømmer på radioapparatet. >> HvORFOR ikke FORTseTTe På Fm? FM-nettet har ikke plass til flere kanaler, og deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Skulle radioaktørene fortsette å sende på FM, ville det kreve omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering. Utviklingsmulighetene ville også være begrenset. Utbyggingen av DAB-nettet gir publikum et fem ganger større kanaltilbud enn hva en opprustning av FM ville gjort. >> Hva eR FORskjeLLeN På DaB OG DaB+? DAB+ er en videreutvikling av DAB. DAB+ er en radiostandard som gir plass til flere kanaler, og er den tekniske standarden som Europa for øvrig tar i bruk. I dag sendes flere kanaler i DAB+, og fra 2017 vil alle NRKs radiokanaler bli sendt i dette formatet. De aller fleste radioer solgt i Norge etter 2009 er DAB+, og radioene som selges i butikkene i dag har både DAB, DAB+ og FM. >> HvORFOR ikke BaRe NeTTRaDiO (sTReamiNG)? For mange er nettradio et veldig godt alternativ for radiolytting. Men i Norge er det flere krav til radio: Det skal være gratis å høre på, du skal kunne høre på omtrent hvor som helst, og alle skal DaB – spørsmål og svar Fra nyttår vil det gode, gamle FM-nettet, til tidvis store protester, gradvis lukkes og erstattes av DaB+-nettet. Det blir en stor overgang for mange radiolyttere, og mange må kjøpe ny radio hjemme og enten radio eller adapter til biler som ikke allerede har installert DaB+- radio.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016