Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 39

18 Din Hørsel 06 2016 Tekst og foto Tor Slette Johansen Synspunkter på en nødvendig navneendring kom allerede før landsmøtet i Molde i fjor, men da fikk sentralstyret og organisasjonen for kort tid på seg til å forberede en prosess. – Nytt navn har vært diskutert over en tid, og nå har vi tid og rom til å sette i gang en omfattende prosess som skal engasjere både lokalt og sentralt, sier forbundsleder Morten Buan. ikke HemmeT Både forbundslederen selv og sentralstyret har fått mange henvendelser om at det er på høy tid å endre navn. – Det er mange som har reagert på å bli kalt hemmet, spesielt yngre medlemmer. Jeg var selv til stede på årsmøtet i HLF Møre og Romsdal hvor diskusjonen var både bred og engasjert. Tilbakemeldingen var entydig om at vi HLFs navn og profil – slik det her pryder veggen i HLFs sekretariat – er modent for utskifting, mener mange. Sentralstyret har satt i gang prosessen med navneendring. HLF skal få NYTT NAVN Etter landsmøtet på Sundvolden i 2018 vil navnet «HLF – Hørselshemmedes Landsforbund» etter alle solemerker være en saga blott. Sentralstyret setter nå i gang en prosess med å endre navn, etter mange innspill om at ordet «hemmet» må bort. Forbundets ulike navn siden dannelsen i 1947. >> 1947: landslaget for norges tunghørte >> 1949: norsk hørselsvern >> 1981: norsk Forbund for hørselshemmede >> 1990: hørselshemmedes landsforbund PS FAKTA måtte starte en prosess for å endre navn på forbundet. Lignende tilbakemeldinger får vi også fra andre, så tiden er moden for å sette i gang. – Har du en favoritt allerede nå? – Nei, jeg vil ikke forskuttere noe. Her er det over 62.500 medlemmer og tillitsvalgte som skal få si sin mening før vi konkluderer noe som helst. meRkevaRe – Jobben vår blir å finne et godt navn som våre medlemmer kan identifisere seg med og som klinger godt i det offentlige rom. Et enstemmig sentralstyre har nå bedt administrasjonen om å utrede og foreslå en prosess for arbeidet frem mot landsmøtet. Utgangspunktet må være god involvering og kommunikasjon med både lokal- og fylkeslag, og prosessen må være faglig og godt gjennomtenkt. Jeg ser ikke bort fra at vi kanskje må søke ekstern, profesjonell assistanse i denne prosessen, som er en viktig del av vår merkevarebygging. NY PROFiL Nytt navn medfører mange endringer utover selve navneskiftet. – Vi må se på hvordan navnet og forbundet ønsker å fremstå gjennom et nytt profilprogram. Skal vi beholde de samme fargene, de samme skrifttypene, skal vi ha en forkortelse, for å nevne noen spørsmål som må avklares. Det er mange ting som må på plass etter et navnebytte. Innledningsvis må vi også spørre oss hvor kjent HLF er i dag, for bedre å kunne vurdere følgeeffektene av et bytte. -Så vi har en stor jobb å gjøre. Men tiden er moden for et navn som alle nåværende og nye medlemmer vil føle seg komfortable med og stolte av, sier Morten Buan.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016